banner

Week van de Alfabetisering in Oisterwijk


In de week van 9 tot en met 15 september vindt de landelijke Week van de Alfabetisering plaats.

Ook in Oisterwijk wordt er door het Taalhuis aandacht besteed aan laaggeletterdheid. In deze week worden er een aantal activiteiten georganiseerd die erop gericht zijn om de laaggeletterdheid in Oisterwijk onder de aandacht te brengen en hopelijk ook het aantal laaggeletterden te verminderen. In Oisterwijk zijn er ongeveer 1500 mensen die moeite hebben met lezen, rekenen of digitale vaardigheden.

Bij laaggeletterdheid denken mensen in eerste instantie aan mensen met een buitenlandse achtergrond. Zij hebben in aanvang immers moeite met de Nederlandse taal, omdat hun moedertaal een andere is. Er zijn echter ook mensen die in Nederland zijn opgegroeid en moeite hebben met basisvaardigheden als rekenen, lezen of computervaardigheden. Zij zijn opgegroeid in een weinig talige omgeving, hebben weinig onderwijs gehad of hebben veel verzuimd in het onderwijs om uiteenlopende redenen. Deze groep meldt zich veel minder. Zij schamen zich of ze zetten hun netwerk in om hen te helpen. Bekend is dat er honderden mensen in Oisterwijk geholpen zijn als ze hun basisvaardigheden op zouden kunnen krikken.

Met elkaar in gesprek over taal…

Om die mensen via u als lezer te bereiken, biedt het Taalhuis in de Week van de Alfabetisering een training aan. U leert daar hoe u de doelgroep herkent, hoe u met ze in gesprek kan gaan en hoe u ze naar het Taalhuis leidt. Daarmee levert u in de Week van de Alfabetisering een bijdrage aan het terugdringen van de laaggeletterdheid in uw eigen Oisterwijk. De training vindt plaats op dinsdag 10 september, van 19.30 – 21.30 uur in de Tiliander. U kunt zich opgeven via tanjapieters@contourdetwern.nl of kom langs bij het Taalhuis in de Tiliander. Elke dinsdag is er inloop tussen 9.00 en 12.00 uur.

In de Week van de Alfabetisering vinden er in Oisterwijk meer activiteiten plaats. Alvast een tipje van de sluier: taalvirtuoos Wim Daniels komt iets vertellen over taal, er is een taalchallenge voor kinderen waarbij kaartjes voor de Efteling te winnen zijn, er is een inloop in het Taalhuis, er komt een training voor taalvrijwilligers en op de markt gaan complimentenvissers hun hengel uithangen om u een compliment te geven namens het Taalhuis. Houd de Nieuwsklok en Oisterwijknieuws.nl in de gaten voor meer informatie.

DTZ logo low