ondernemers

Oisterwijkse politiek moet stoppen de boeren te demoniseren


Wie onderhouden straks nog het buitengebied? Waarom een hetze tegen de nu nog actieve boeren? De Oisterwijkse politiek moet stoppen de boeren te demoniseren!

Het is de rode draad in onderstaande ingezonden brief:

Politiek moet stoppen de boeren te demoniseren

Het is triest om te zien hoe het paradepaardje van weleer van Nederland, nu de verschoppeling is van de politiek en er een soort beeldenstorm wordt ontketend op alles wat boer heet. Alles wordt op een hoop gegooid en vooral de veeteelt krijgt de schuld van alle ecologische milieuproblemen. De natuurorganisaties en links denkende partijen wijzen steeds met het vingertje naar de veehouderij, mogelijk om hun eigen ecologische blunders te maskeren.

Een aantal jaren geleden zijn er met veel subsidies natuurgebieden aangekocht ten koste van het boerenland en ze worden nu weer verder teruggedrongen onder het mom dat zij te veel stikstof produceren en de gewenste begroeiing van die natuurgebieden zouden beïnvloeden. Burgers en alternatieve bedrijven bepalen tegenwoordig wat er in dat gebied nog wel en niet kan en mag. De media spuien de ene na de andere aanval op de boeren alsof het voortbestaan van heel de wereld van onze paar nog overgebleven boeren afhangt. Ja er zijn milieuproblemen in de wereld, maar zijn die hier oplosbaar?

In de gemeente Oisterwijk worden de problemen met een (varkens)bedrijf door sommige politieke partijen, als maatstaf gebruikt voor alle andere agrarische bedrijven. Blijkbaar moet in hun ogen die hele bevolkingsgroep weggesaneerd en uitgeroeid worden. Het gaat hier om koeienboeren die hun koeien ook in de wei laten grazen. Is dit terecht?

Als we het verloop zien van het aantal melkveehouders en koeien in de afgelopen 25 jaar, dan is de kreet “Duurzame krimp” pure willekeur en totaal niet onderbouwd. In onze gemeente wonen nu nog +/- 28 van de 83 boeren (1993) die samen nog 3720 koeien hebben van de toen 8150. Ongeveer de helft heeft opvolging. In Haaren is volgens ZLTO een zelfde trend zichtbaar en ZLTO maakt zich grote zorgen over de stemming in Oisterwijk in deze. In Hilvarenbeek werden keukengesprekken gevoerd met de boeren om de situatie vast te leggen en inzicht te krijgen; in Haaren zijn boeren samen met ZLTO bezig om vrijgekomen agrarische grond wisselend te gebruiken voor bomenteelt en bv. Grasland; Oisterwijk heeft eerdere aanbevelingen hiertoe genegeerd.

Het is tijd dat de politiek zich gaat bezinnen voor een passende oplossing. Het zou beter zijn om de nu beschikbare rijkssteun, samen met boeren en de ZLTO, in te zetten voor een levensvatbaar buitengebied. Hierbij is de boer onmisbaar. De boeren verdienen deze hetze niet.

Ruud van de Ven
Op persoonlijke titel