banner

Oisterwijkse druppeltonde is geen succes


Wat meerdere inwoners eerder hebben aangegeven blijkt in de praktijk uit te komen: De nieuwe ‘druppeltonde’ bij de spoorovergang Blokshekken in het centrum van Oisterwijk, laat een aantal hiaten zien.

De gemeentelijk ambtenaar die dit vreemde ‘verkeersplein’ op de tekentafel heeft bedacht, maakt de verwachtingen waar. Maar niet in positieve zin: 70 procent van de inwoners vindt het geen succes, zo laat de uitslag van onze poll zien. In de praktijk blijkt dit beeld ook op straat zichtbaar.

‘Super onoverzichtelijk en dus gevaarlijk. Over een jaar zal de gemeente evalueren om vervolgens een dure consultant te raadplegen om dit misbaksel op te lossen. #geldverspilling’ (reactie inwoner op uitleg van gemeente)

Super

De vrachtwagen blokt de enig overgebleven stoep en zorgt voor een gevaarlijke situatie (Foto Joris van der Pijll).

Laten we beginnen, dat er zeker inwoners zijn die zeer tevreden zijn met het resultaat en een verbetering zien ten opzichte van voorheen. In reacties op internet lezen we dat, en ook op straat horen we die geluiden: ‘We komen even kijken, ziet er mooi uit, keurig!’ In de praktijk zijn er zeker verbeteringen te ervaren. Komende vanaf de KVL is het voor zowel auto’s, fietsers als voetgangers klip en klaar duidelijk wat er van hen verwacht wordt. Mooie nieuwe wegen die de verkeersstromen vanaf die kant in keurige banen begeleiden. En vanuit de andere richtingen, is er voor het autoverkeer eigenlijk ook geen probleem. Links en rechtsom verloopt soepel.

Jumbo

Anders is dat voor het vrachtverkeer voor laden en lossen bij de Jumbo. De gemeente heeft ter plaatse álle (nadruk) stoepen weggehaald, maar rekent erop dat de laad- en losplaats voor de Jumbo daarvoor gebruikt mag worden. ‘In een vroeg stadium is het ontwerp met de Jumbo besproken. Sinds jaar en dag is de laad- en los plek openbaar toegankelijk,’ aldus de gemeente. Volgens winkelmanager Roy Verkuijl is daar echter geen toestemming voor gegeven. Jumbo heeft er geen moeite mee dat voetgangers daar lopen, maar van rechtmatig gebruik als stoep is geen sprake.

Geen stoep, u mag (van de gemeente) het fietspad gebruiken… (Foto: Joris van der Pijll)

Geen stoep

Volgens de gemeente zou er tweemaal, volgens Jumbo driemaal daags een vrachtwagen staan die de doorgang voor voetgangers blokkeert. Verder parkeren er busjes en soms personeel. Omdat de stoep aan de andere kant ook weg is gehaald, blijft er op dat moment voor voetgangers in het geheel geen doorgang meer over.

De gemeente rekent er op dat ‘voetgangers die vanaf het Fabriekspad naar de spoorwegovergang lopen (of andersom) een stukje gebruikmaken van het fietspad. Wij gaan er niet vanuit dat fietsers om die reden op de rijbaan zouden gaan fietsen.’

De praktijk laat echter anders zien. Juist omdat deze hoek erg druk belopen en befietst wordt, zorgt de combinatie met grote vrachtwagens en de samenkomende voet- en fietspaden voor uitwijkende fietsers. Soms ook met een vloek of een zucht; en helaas ook onterecht richting de chauffeur. Het is niet de Jumbo vrachtwagen die de stoep blokkeert, maar de gemeente die de stoep heeft weggehaald.

Rolstoel en rollator

Hier worden rolstoelgebruikers en ‘oma aan de arm’ niet vrolijk van (Foto: Joris van der Pijll)

Een al wat oudere mevrouw met rollator, loopt over de voetgangersoversteek, maar wijkt op het einde uit naar het fietspad. Waarom? De stoep is daar wel, en hier niet omlaag gebracht. Voor velen een kleinigheidje, maar voor mensen in rolstoel of met rollator een onnodige hindernis.
Aan de andere kant is het hek van de brandweer verplaatst om ruimte te creëren voor een stoep, maar ook daar is de doorgang voor rolstoelgebruikers (te)minimaal. Pakweg 70 centimeter, half schuin, niet ideaal!

Het is een drempeltje van niks, behalve als je hem moet nemen met rollator of rolstoel… (Foto: Joris van der Pijll)

Geen pijlen

Op de fiets, komende vanaf Blokshekken, willen we linksaf richting KVL. We volgen de rijbaan voor linksaf, en rijden met het autoverkeer mee de spoorovergang op. Is dat de bedoeling? Nee! Maar hier is geen rijstrook voor fietsers, en staan geen pijlen op de weg. Dus doe je wat je gewend bent!

Wel pijlen

Komende vanaf het station staan ze er wel: pijlen op de strook die je voor rechtsaf moet volgen. Een stel dat duidelijk recreatief onderweg is, volgt even kort deze speciale rijstrook voor fietsers, maar ziet al snel: rechtdoor moeten we niet! Dus zoals verwacht fietst de onwetende fietser gewoon rechtsaf de baan voor autoverkeer op, dwars over de autorijbaan voor rechtsaf, naar de spoorovergang voor autoverkeer. Hoewel de ontworpen route volgens uitleg van de gemeente verklaarbaar is, blijkt het voor de fietsers zelfs met pijlen niet logisch.

De weg kwijt

Gewoon rechtdoor, want de beste man weet niet beter… Aan de overkant meerdere fietsers, daar waar geen fietsers zouden mogen komen… (Foto: Joris van der Pijll)

Komende vanuit het centrum, steekt een man op zijn fiets recht het kruispunt over. ‘Is er een fietspad? Waar dan?? Dat heb ik niet gezien!’ En inderdaad, als je vanuit het centrum komt, en je wil richting KVL, is niet duidelijk dat je linksom moet. In eerste instantie neig je bij een rotonde naar rechts, en bij een kruispunt rechtdoor. De route linksom staat hier niet aangegeven, en is zo blijkt niet logisch; zo hebben we het niet geleerd. De beste man staat niet alleen op de autorijbaan voor de overweg te wachten; de ene na de ander fietser en voetganger schiet rechtdoor het kruispunt over. Ze zijn duidelijk ‘de weg kwijt’.

Lui

Eerlijk mag vermeld worden, dat sommige van die weggebruikers ook gewoon lui zijn. ‘Ik weet heel goed dat daar een stoep ligt, maar ik loop altijd zo, ik heb gewoon geen zin om die bocht te nemen,’ aldus een inwoner van KVL, die na een bezoek aan het centrum dwars over alle rijstroken schuin oversteekt.

Dat er sprake is van een compromis, blijkt tot slot uit de reactie van de gemeente: ‘In het geval van Blokshekken is het een extra lastige situatie door de beperkte ruimte en de nabijheid van de overweg. Daarom wordt de verkeerssituatie geëvalueerd en zijn er wellicht aanpassingen nodig. Dit kan pas beoordeeld worden nadat de gewenningsperiode voorbij is.’

De gemeente heeft voor nu uitleg gegeven over het gebruik van dit kruispunt, waarop we afsluiten met een veelzeggende reactie van een inwoner:

‘Als je het moet uitleggen, snap je toch wel dat er iets niet goed zit?’