banner

Oisterwijks KVL monument dreigt te vervallen


De monumentale gedenknaald op KVL heeft al veel geleden. BOEi is sinds kort eigenaar van het kunstwerk, dat door het vroegere personeel aan de directie werd geschonken. Als de plannen doorgaan zal dit rijksmonument komen te vervallen!

BOEi is voornemens het beeld digitaal in te scannen, om het vervolgens aan de weergoden over te leveren. Een plan dat is gebaseerd op enkele van de vijf mensen die op een eerdere informatie avond kwamen. De vele eerdere ideeën – reacties van inwoners en historisch betrokkenen – hebben het bij BOEi niet gered. Het beeld zal door het handelen van BOEi door weersinvloeden in verval raken; details zullen vernietigd worden; het kunstwerk zal afbreken.

Voorkomen

Het monument op de KVL (Foto: Oisterwijk in Beeld).

Dit alles kon en kan voorkomen worden. Arno Boon, directeur van BOEi, heeft in 2016 toezeggingen gedaan het monument voor de toekomst te beschermen. Verplaatsen of bijvoorbeeld een dak of glazen constructie zijn enkele mogelijkheden die destijds in een werkgroep met onder andere de Monumentenwacht, de Oisterwijkse Monumentencommissie en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed werden bedacht. ook Polimeks, de nieuwe eigenaar van de KVL gebouwen, heeft aangeboden het beeld binnen te huisvesten. Niets van dit alles…

Ingrijpen

Provincie Brabant heeft het beeld aan BOEi verkocht. Als rijksmonument behoren daar voorwaarden bij en de gemeente moet op de handhaving toezien. ‘De gemeente heeft met BOEi afgesproken dat zij onderzoeken op welke manier de gedenknaald het beste behouden kan blijven. Er kan hierbij sprake zijn van restauratie of conservering van het monument, al dan niet in combinatie met verplaatsing of behoud op oorspronkelijke locatie,’ zo laat de woordvoerder ons weten. Zo lang het monument nu nog is afgedekt en BOEi haar plannen niet formeel indient, maar ‘alleen’ via de media bekend maakt, kan de gemeente echter niets doen.

Kosten

Dat er geld nodig is mag duidelijk zijn. Bij renovatie en herbestemming van een gebouw komt dergelijk budget uit de verkoop; bij dit monument zal het hoe dan ook geld kosten. Of de gemeente bereid is eventuele kosten de dragen, of het monument van BOEi over te nemen, daarop kan de gemeente nog niet ingaan.

Uw stem

5 September om 19.00 uur organiseert BOEi opnieuw een bijeenkomst. Alle inwoners die hun mening willen geven of een idee hebben, zijn welkom op KVL aan de Almystraat 14.  Joost van den Berg, medeauteur van het boek 100 Verhalen van de looierij, heeft een speciale band met KVL en beseft dat veel oud-werknemers en hun familie dat ook hebben. Met hem vele inwoners die vol verbazing en afschuw reageerden op bovenstaand voornemen. Daarom roept hij de inwoners van Oisterwijk op: ‘Laat je stem horen!’

Bekijk ook de eerdere reportage van Oisterwijk in Beeld uit 2017: