banner

Oisterwijks boek wordt gelezen in Letland


Van 1925 tot 1941 woonde in Heukelom Antonine Wilhelmine Eschauzier-Bersin. Zij was geboortig uit Letland en woonde in villa Zonlicht nabij de boerderij Baaneind 12. In de volksmond raakte zij bekend als ‘de Russische Madame’. Onder de titel “De Russische Madame Antonine Wilhelmine Eschauzier-Bersin een levenspad van Letland naar Heukelom” schreef Martin van der Waals een boek over haar leven. Als deel 10 in de Oisterwijkse Historische Brochurereeks werd dit boek op 12 juli officieel gepresenteerd bij café Mie Pieters.

De Letse archivaris Rita Bogdanova leest aandachtig in het boek over de Russissche Madame.

Martin speurde niet alleen intensief in Nederland naar archiefmateriaal, foto’s en verhalen, maar zocht ook naar informatie in Letland over de familie Bersin. Via Facebook kwam hij in contact met mevrouw Rita Bogdanova van het Staatsarchief in Riga. Zij studeerde Duitse Taal- en letterkunde aan de Universiteit van Letland en werkt thans als archiefspecialist bij de afdeling thematisch en genealogisch onderzoek van het Nationaal Historisch Archief. Rita pakte het verzoek van Martin op en haalde daar interessante informatie boven water over Antonine Wilhelmina en haar familieleden. Daarmee zorgde zij voor een belangrijke aanvulling op wat in ons land bekend was over de Russische Madame.

Het werd een intensief correspondentietraject, gevoerd in het Engels, dat uiteindelijk zijn bekroning vond in het sturen van een door de auteur gesigneerd exemplaar van het boek naar Rita Bogdanova. Na een postreis van ongeveer acht dagen werd het bij haar thuis bezorgd en zoals de foto laat zien werd de ontvangst erg op prijs gesteld en geniet zij van de inhoud. Zij complimenteerde Martin met het resultaat en schreef ”It was an interesting experience for me to get to know about the woman and her life in Holland.” Al met al een geslaagd voorbeeld van internationaal historisch onderzoek. Er zullen weinig Oisterwijkse boeken zijn die hun weg naar Letland hebben gevonden.