banner

Gemeente gaat rotondes Oisterwijk aanpassen


Ruim een jaar nadat een geheim rapport boven water kwam, heeft de gemeente in reactie op vragen aangegeven dat er een aanpassing komt aan de rotondes aan de Moergestelseweg in Oisterwijk. Welke dat zijn?

Een bezorgde inwoner vroeg na twee recente gebeurtenissen uit eigen ervaring, waar de automobilist de fietser blijkbaar niet had gezien, opnieuw om aandacht voor de veiligheid op de twee rotondes aan de Moergestelseweg. En dat is niet vreemd: afgelopen jaar zijn er een onbekend aantal ‘lichtere’ aanrijdingen, en minimaal drie geregistreerde aanrijdingen geweest met gewonden.

Advies

Het onderzoeksbureau adviseerde (in november 2017) de fietspaden in dezelfde bocht mee te laten lopen met de rotonde, zodat automobilisten duidelijker zien als de fietser de rotonde neemt, en niet onterecht de indruk krijgen dat de fietser de rotonde verlaat. Ook adviseert de onderzoeker de rijbaan smaller te maken middels een zogenaamde rammelstrook, een verkeersremmende maatregel. Het op een juiste wijze toestaan van tweerichtingsverkeer, bewust wel zodat men weet dat dit kan, zou veiliger zijn dan een eenrichtingsverkeer. Dit laatste in combinatie met drempels om de attentiewaarde van de oversteken te verhogen, en deze niet vanwege het comfort in de bus achterwege te laten.

Deze zomer

Een fietser geschept op de rotonde aan de Moergestelseweg in Oisterwijk (Foto Toby de Kort).

De rotonde werd eind 2013 geopend. Na vele aanrijdingen, met klein en ernstig letsel tot gevolg, meerdere reacties van weggebruikers en omwonenden, een uitzending op de landelijke televisie, aandringen door inwoners en politiek, onderzoeken en rapporten…  volgen er dit najaar aanpassingen. Aanpassingen waarover ruim een jaar geleden werd gezegd: ‘deze zomer komen we met een plan.’

Nu – twee jaar na het onderzoek en vijf jaar na de constatering dat hier iets mis is  – laat de gemeente over de aanpassing weten: ‘Deze staan in het najaar gepland.’

Opnieuw geheimzinnig

Vorig jaar werd het verkeerskundig rapport lange tijd verborgen gehouden voor de media, de politiek en de inwoners. Ondanks herhaaldelijk vragen, kwam er zeven maanden lang geen openheid van dat rapport. Pas na formele vragen door de politiek moest de wethouder destijds toegeven: ‘We zijn er zelf nog niet helemaal van overtuigd welke maatregelen mogelijk zijn en effectief de verkeersveiligheid verbeteren, ook afgezet tegen de kosten.’ En waarom die uitleg zo lang duurde: ‘Die uitleg hadden we eerder kunnen geven.’

Of de ervaringsdeskundige inwoners die aanpassingen zien zitten? Of de aanpassingen voldoen aan het advies in het rapport?

Ook nu is er nog geen duidelijkheid welke aanpassingen er gedaan gaan worden. De aanpassingen zijn volgens de gemeente gepland voor dit najaar, maar wat die aanpassingen zijn, welke maatregelen er genomen gaan worden? Daarop moeten we opnieuw wachten! ‘Binnenkort’ zo is de toezegging…