banner

Burgemeester tast in het duister bij afname incidenten asielzoekers AZC Oisterwijk


De laatste maanden zijn er op onze website opvallend minder berichten gepubliceerd over incidenten waarbij AZC bewoners betrokken zijn. Eerder vielen die aantallen juist op, en waren ze een signaal voor toenemende overlast.

Sinds ongeveer twee jaar zijn het aantal incidenten, waarbij een relatief kleine groep met name jonge AZC bewoners betrokken is, opvallend toegenomen. Het was voor de burgemeester aanleiding maatregelen af te kondigen. Na de aanhoudende of zelfs toenemende overlast was dit voor inwoners en politiek aanleiding de toekomstige vestiging van het AZC in Oisterwijk ter discussie te stellen. Opvallend in deze gemeentelijke discussie, was een gebrek aan goede registratie, het ontbreken van volledige cijfers en het onvolledig informeren van de gemeenteraad.

Rustiger

Volgens Werner van Bastelaar, woordvoerder namens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), is het inderdaad een stuk rustiger.  ‘Wij herkennen het beeld. Het lijkt erop dat de landelijke aanpak en de samenwerking met gemeente en politie haar vruchten afwerpt. We hebben bepaalde groepen uit elkaar gehaald, de meldplicht aangescherpt en kamercontroles uitgevoerd.  Ook hebben we de IND gevraagd kansarme asielaanvragen met voorrang te behandelen.’ Een recent overzicht van de incidentregistratie heeft het COA nog niet; die volgt normaal jaarlijks.

Winkeldiefstallen

Gewonde na steekincident AZC Oisterwijk ( Foto Toby de Kort)

Ook bij de lokale supermarkt is het duidelijk rustiger geweest. Het totaal aantal incidenten is sterk afgenomen. Van de vijf aanhoudingen in de afgelopen drie maanden, waren er drie AZC bewoners. Daarvoor waren er beduidend meer aanhoudingen. Het is nu nog ongeveer 15% van het gemiddelde in het voorgaande jaar.

Onbetrouwbaar

Vreemd genoeg blijkt dat de politie de overlast van deze specifieke doelgroep niet registreert en ook een indruk van ‘oom agent’ krijgen we niet. Uit navraag bij de politie blijkt dat de incidentoverzichten van vorig jaar handmatig in teksten van politieverslagen worden gezocht. Dat samen met het feit dat bijvoorbeeld vanwege gebrek aan een legitimatie registraties niet worden meegenomen, maakt de tot nu toe beschikbaar gestelde gegevens onbetrouwbaar. Voor dergelijke cijfers, zo gaf de politie aan, zouden we ons beter melden bij de gemeente.

Kastje muur

Gemeente Oisterwijk wil zich onverminderd blijven inzetten op het terugdringen van incidenten, maar kan niet zeggen of er ook echt sprake is van een afname. ‘De gemeente Oisterwijk heeft sinds begin april één gebiedsverbod opgelegd aan een oud-inwoner van het AZC,’ aldus de woordvoerder van burgemeester Hans Janssen, verantwoordelijk voor dit onderwerp. ‘Voor incidentencijfers verwijzen we je door naar de politie.’ Feitelijke cijfers zijn er dus niet en de informatie die tot nu toe werd gegeven is onvolledig, zo bleek uit eerder onderzoek. Bij de samenwerkende overheden ontbreekt nog steeds een goede registratie.

Ondanks dat wij niet altijd informatie krijgen over incidenten waar AZC bewoners bij betrokken zijn, constateren we relatief gezien wel een afname van overlast. Niet gebaseerd op officiële cijfers, maar wel met eigen waarnemingen en de informatie van inwoners.

Een eerdere video van PIT Onderzoek over dit onderwerp: