banner

Brommers in Oisterwijk van fietspad naar de rijbaan


Brommers die binnen de gemeente Oisterwijk nog naar het fietspad werden verwezen, moeten binnenkort op de rijbaan rijden.

Heel veel borden vervangen!

In december 1999 is de maatregel ‘Bromfiets op de rijbaan’ landelijk ingevoerd. In de gemeente Oisterwijk is op een groot aantal wegen binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom in 60-zones deze maatregel nog niet toegepast. Bromfietsers rijden hier niet op de rijbaan, maar op het fietspad/bromfietspad.

Voor fietsers zou deze maatregel veiliger zijn, omdat brommers vaak sneller rijden dan fietsers. Of er door deze maatregel voor brommers mogelijk onveilige situaties ontstaan, als deze gebruik gaan maken van de rijbaan, is nog niet bekend.

De gemeente heeft besloten dat in Oisterwijk de borden worden aangepast, en daarmee brommers niet meer op het fietspad, maar op de rijbaan moeten rijden. Op enkele locaties zullen hiervoor invoegstroken worden aangebracht. Ook worden de vele verkeersborden vervangen.