banner

Alzheimercafé Oisterwijk over bewindvoering en mentorschap


Op dinsdag 20 augustus stond in het Alzheimer café bewindvoering en mentorschap centraal. Notaris mr. J.L. Driessen was tijdens deze avond de gastspreker.

Als de persoon met dementie niet meer zelfredzaam is op zakelijk gebied, is het belangrijk dat dit voor hem/haar wordt geregeld en dat de rechten worden gewaarborgd. In het proces naar volledige dementie benoemde mw. Driessen een drietal fases:
Een eerste fase waarin nog niets aan de hand is, een tweede fase waarin duidelijk wordt dat er problemen zijn die er op duiden dat er sprake is van beginnende dementie en een derde fase waarin de persoon volledig hulpbehoevend is en niet meer in staat is voor zichzelf te zorgen. Er kan dan sprake zijn van wilsonbewaamheid. Mw Driessen ging in op een aantal juridische aspecten. Hierbij werd duidelijk dat het belangrijk is om in de eerste en tweede fase na te denken over en een aantal juridische zaken vast te leggen. Denk hierbij aan het opstellen van een levenstestament en het regelen van bankzaken (volmacht, bankmachtiging). Hierdoor wordt voorkomen dat er door de partner/familie in de derde fase geen beslissingen meer kunnen worden genomen en men naar de rechter moet voor het benoemen van een bewindvoerder.

Er werd een aantal tips en aanbevelingen gegeven, o.a. ook over andere zaken die in een levenstestament kunnen worden opgenomen zoals een niet-reanimatieverklaring, behandelverbod en euthanasieverzoek. Indien gewenst kan de notaris uitgebreidere informatie verschaffen. Gasten typeerden de avond als informatief en leerzaam, een avond die stof tot nadenken geeft.

De volgende café-avond is op dinsdag 17 september en dan komt de rol van de huisarts en praktijkondersteuner bij dementie aan bod. Huisarts Suzan Bodderij en praktijkondersteuner Désirée Trommelen van de huisartsenpraktijk van dr. Soffers zijn de gastsprekers.

Er is veel informatie beschikbaar bij het Alzheimercafé in Oisterwijk

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen het geen de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die mensen elkaar op zo’n avond geven is van zeer grote waarde; de bezoekers gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis. Onze medewerkers staan gedurende de avond voor iedereen klaar en mocht u vragen hebben stel ze gerust. Graag heten we u allen van harte welkom! Toegang is gratis.

Inloop vanaf 19.30 uur. Programma van 20.00-22.00 in De Coppele, Prunusstraat 69 Oisterwijk. Vooraf aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie: Jeanne Verberk. Tel: 013-5284571. E-mail j.verberk@ziggo.nl

DTZ logo low