banner

Wethouder Dankers moet het tij nu keren!


De VVD draait er niet omheen: Wethouder Dankers moet het tij nu keren!

De fors oplopende tekorten in de jeugdzorg enerzijds, torenhoge ambities en miljoenenuitgaven anderzijds zijn voor VVD Oisterwijk reden de beste man direct en openbaar op zijn verantwoordelijkheden aan te spreken: ‘Zo rooskleurig als Oisterwijk er begin vorig jaar nog bij stond, zo nijpend is de financiële situatie nu,’aldus fractievoorzitter Anne Cristien Spekle en zij roept dan ook wethouder Dankers van Financiën dringend op, ‘om eindelijk eens zijn visie te tonen en het tij te keren, in plaats van zich rijk te rekenen met een inmiddels leeggeplunderde schatkist.’

Volgens de VVD moet alles lijden vanwege gebrek aan grip op kosten in het sociale domein. ‘Het college zal daarom snel keuzes moeten maken, ook als die pijnlijk zijn. Als er nu niet krachtig wordt bijgestuurd en bezuinigd, duikt Oisterwijk het zwarte gat in. Lastenverhogingen voor de inwoners zijn dan onvermijdelijk, een optie waar de VVD van gruwelt.’

Prullenbak
Recent gaf het college (Burgemeester en wethouders) een winstwaarschuwing af en riep zij de fracties op om besparende suggesties te doen. ‘Het idee van de VVD om eens te kijken naar de 8 ruim 4 miljoen kostende voetbalvelden voor Trinitas, werd afgedaan als ‘onbetrouwbaar bestuur’. Wij vragen ons ernstig af wat de gemeente tot haar kerntaken rekent, iets waarover de Raad vroeger serieus met elkaar discussieerde. Wellicht is het tijd om die discussie weer eens te voeren om het nut en de noodzaak van sommige gemeentelijke plannen vast te stellen. Zijn de ambitieuze plannen van dit college überhaupt haalbaar en betaalbaar? Of wordt de rekening aan het eind van dit jaar ongestraft aan de inwoners gepresenteerd? Door het resultaat van de jaarrekening 2018 en dreigende tekorten over 2019 kan de Perspectiefnota in elk geval nu al de prullenbak in.’