banner

VVD: Oisterwijkse regering is compleet stuurloos, geen vakantie!


Hun persbericht lezende, mag duidelijk zijn dat VVD Oisterwijk klaar is met huidige gemeentelijke aanpak. Op Facebook voegt de woordvoerder er nog aan toe: ‘Ondanks alle ‘raadsbrede’ voornemens en ‘nieuwe werken’ dreigt 2019 voor Gemeente Oisterwijk een uiterst zwak jaar te worden. Met oplopende tekorten, forse verspillingen, een lege schatkist en tal van hete hangijzers waarover maar geen besluiten worden genomen.’

Burgemeester en wethouders krijgen van VVD Oisterwijk een niet al te prettige ‘vakantiewens’ mee: ‘Benut het komende zomerreces om flink orde op zaken te brengen in plaats van vakantie te vieren.’

Werk aan de winkel

Anne Cristien Spekle-Hooghart , fractievoorzitter van de VVD: ‘Werk aan de winkel voor het Oisterwijkse college van B&W’ (Foto: Masja Vlaminckx)

Met de zomervakantie in aantocht, is er voor de burgemeester en wethouders van Oisterwijk flink wat werk aan de winkel. Zo zal allereerst het huishoudboekje van de gemeente flink op orde gebracht moeten worden, nu de bodem van de schatkist in zicht is en de tekorten alsmaar oplopen. Na de miljoenen kostende sportvoorzieningen voor Oisterwijk, is er voor andere zaken geen geld meer. Zelfs het onderhoud van openbaar groen moet het ontgelden vanaf 2020. Op extra inkomsten uit grondverkoop hoeft Oisterwijk de komende jaren in elk geval niet te rekenen, zo bracht een recent onderzoek aan het licht. Oisterwijk zit de komende 10 jaar zonder bedrijfsgrond op haar vier bedrijventerreinen en moet bedrijven dus ‘nee’ verkopen.

Stuurloos

Wethouder Smit zal zijn huiswerk aan de Nijverheidsweg nog moeten afmaken. De VVD heeft hem daarin gewezen op de onzorgvuldigheid omtrent de bouw van sociale huurwoningen. Nog altijd is er geen overeenstemming met de daar gevestigde ondernemers en ook zijn plan om de verkeersveiligheid te waarborgen blijft uit. Dat de overige partijen desondanks het licht op groen hebben gezet, is voor de VVD onbegrijpelijk. Partijen als PrO en PGB verkiezen ‘uitstel’ en problemen vooruitschuiven, in plaats van heldere keuzes maken en daadkrachtig handelen. Compleet stuurloos en met alle risico’s van dien op claims van de benadeelden. Maar ook het college lijkt geen enkel kompas te hebben en voert op haar beurt moties uit, die slechts door 1 partij zijn ingediend en nog niet eens zijn aangenomen. Zo moet de varkenshouder aan de Oisterwijksebaan 6 in Heukelom nog langer geduld hebben voor uitbreiding, ondanks dat hij aan alle strenge voorwaarden ruimschoots voldoet. PrO vraagt, het college draait.

Hopelijk benut zij het komende zomerreces om flink orde op zaken te brengen in plaats van vakantie vieren. Dat wenst de VVD voor de inwoners van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en vanaf 2021 ook Haaren.

Anne Cristien Spekle
Fractievoorzitter VVD Oisterwijk