banner

Eigenaar Oisterwijks KVL monument laat het vervallen


Of de gemeenteraad het hier ook mee eens is? Dat is nog onbekend. Zoals de plannen  nu zijn, zal het in verval raken, afbrokkelen en tot zand wederkeren.

Vooralsnog is BOEi, de eigenaar van de monumentale gedenknaald op KVL Oisterwijk, niet van plan het huidige monument veilig te stellen. Ze willen wel onderhoud plegen, en ook een scan maken om de huidige vorm digitaal vast te leggen, maar in 2020 zal het beeld van haar bescherming worden ontdaan. ‘Op deze manier kan het publiek langer genieten van de gedenknaald in zijn huidige vorm, maar blijft deze uiteraard wel onderhavig aan weersinvloeden, waardoor verder verval onontkoombaar is,’ zo sluit BOEi haar mededeling af.

Behouden

Het monument in gloed van zon, verdient beter vinden vele liefhebbers van het historische KVL

De tufstenen gedenknaald, in 1941 door het personeel geschonken ter ere van het 25-jarig bestaan van de Koninklijke Verenigde Leder, is door weersinvloeden zwaar geërodeerd. Zowel de inwoners in het verleden, BOEI alsmede betrokken heemkundigen vinden dat dit unieke beeldhouwwerk symbool staat voor de inzet die alle werknemers in de fabriek geleverd hebben en dat het daarom zeker behoud dient te blijven. De wijze van dat ‘behouden’ daar zijn de meningen echter over verdeeld.

Afbrokkelen

BOEi pakte het monument afgelopen winter in om verder afbrokkelen te voorkomen en werd in 2019 officieel eigenaar. Op 16 mei werd een publieksbijeenkomst georganiseerd om samen met lokale belanghebbenden in gesprek te gaan en mogelijke oplossingen te verkennen. BOEi onderkent zelf dat er destijds sprake was van een geringe opkomst van vijf mensen, maar baseert haar besluit toch op de uitkomst van die avond.

Tijdens de bijeenkomst kwam volgens BOEi duidelijk naar voren dat behoud op de huidige plek de voorkeur genoot boven verplaatsen of opdelen van het kunstwerk, maar of en op welke wijze de naald behandeld zou moeten worden, bleek een lastigere vraag, die dan ook niet beantwoord werd.

Verval

Als het aan BOEi ligt, blijft het monument voorlopig op zijn huidige plek staan en wordt er een 3D-scan gemaakt om de naald in de huidige staat vast te leggen. Jaarlijks wordt er onderhoud gepleegd, zoals het verwijderen van algen, herstellen van losse voegen en vastmaken van het los zittend tufsteen. De tijdelijke afdekking gaat weg. Er komt zo blijkt uit de informatie van BOEi geen definitieve afdekking in bijvoorbeeld een glazen overkapping voor in de plaats. Ook het verplaatsen naar het nieuwe complex binnen het U-gebouw is blijkbaar van de baan.

Uiteindelijk zal de gedenknaald hierdoor vanwege weersinvloeden alsnog in verval raken.

Bekijk ook de reportage van Oisterwijk in Beeld uit 2017: