banner

Die blikken van kinderen zijn onbetaalbaar


Het aantal deelnemende buurtbewoners bleef beperkt, maar al diegene die meedoen zijn enthousiast! Het zijn vooral de blikken van de school kinderen die hun zelfgekweekte aardappelen uit de grond halen, die enthousiasme opwekken bij de vrijwilligers. D’n Ekker werd in 2014 aangelegd als een leer- en beleefmoestuin voor inwoners van de wijk Pannenschuur, direct aan de grens van de wijk met Heukelom. De ecologische buurtmoestuin kon dienen voor educatie aan de basisschooljeugd en versterking van de sociale binding in de wijk.

Biologische groente voor de deelnemers

‘Van MIGO hebben we geld gekregen voor de oprichting, gereedschap en begeleiding,’ aldus vrijwilligster Magda Peeters. ‘Dat ging heel gemakkelijk, laagdrempelig vooral.’ De leden van de stichting  Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk (MIGO) krijgen van de gemeente een budget, dat ze naar eigen inzicht en onafhankelijk van de ambtelijke organisatie mogen besteden aan maatschappelijke en innovatieve projecten. ‘Zonder dit bedrag was het erg moeilijk geweest dit project op te starten.’

Buurtmoestuin D’n Ekker begon met een stuk gras en een tekening (Foto: Joris van der Pijll)

Door boer Denissen werd een stuk grond beschikbaar gesteld, en met de aanleg werd begonnen. ‘Later hebben we de buurtmoestuin kleiner gemaakt. We hadden meer buurtbewoners verwacht die zouden komen helpen, maar met het aantal vrijwilligers dat nu helpt, was de tuin te groot.’

Jeugd

Het meest enthousiast wordt Marga van de schoolkinderen. ‘De blikken op hun gezicht, als ze voor het eerst aardappels uit de grond trekken, of als we samen aardbeien plukken en beschuitjes smeren, dat geeft enorm veel voldoening!’ En net zo vrolijk als de 10-11 jarige kinderen helpen met planten en oogsten, springen jaarlijks de koeien uit de stal tijdens de wei-feesten. Het zijn activiteiten die samen met de boer worden georganiseerd. ‘Het geeft mij veel goede zin, en contacten met andere wijkbewoners en de jeugd. Als ik langs school fiets is er altijd wel een “Hoi!” vanaf het schoolplein.’

Kinderen helpen bij de aanplant, keurig netjes op een rij (Foto: Joris van der Pijll)

Biologisch

‘De tuin bepaalt wat ik eet vanavond.’ Het mag duidelijk zijn; de opbrengst van deze buurtmoestuin is voor de deelnemende vrijwilligers. ‘Wat over is leggen we aan de straat om gratis mee te nemen.’ Het zijn uiteraard biologisch gekweekte groenten en fruit, zonder bestrijdingsmiddelen. En voor wiens handen jeuken, al of niet met ‘groene vingers’,  is van harte welkom zich aan te melden om mee te doen, deelname is gratis en op zaterdagochtend van 9 tot 11 uur zijn de vrijwilligers in de tuin aan het werk…

D’n Ekker en MIGO

Start begin 2014

Buurtmoestuin

Deelname 10 vrijwilligers

Jaarlijks klas 30 kinderen

Bijdrage MIGO 10.000 euro

Informatie: buurtmoestuin@outlook.com

www.migo-oisterwijk.nl

 

DTZ logo low