banner

Buigen of barsten voor parkeervakken Almystraat Oisterwijk


De parkeervakken aan de Almystraat werden afgelopen week onverwacht voorzien van een onmogelijk onhandig hek. Uitstappen voor de passagier was al niet erg handig, maar is nu onmogelijk gemaakt. Door de nu nog smallere parkeerstrook parkeren auto’s dicht naast of op de toch al smalle fietsstraat, wat de doorgang niet bevorderd.

Da’s voor zwerfafval – Das tegen de roze olifanten – Waarom dè hekske? Dè hadden we nog over…

Ludieke reacties, maar voor directe buurtbewoners is het een serieus probleem. Ze zijn teleurgesteld over de hoeveelheid parkeerruimte in de nieuwe wijk KVL, balen er van dat veel medewerkers van bedrijven hier parkeren, en zijn niet erg blij met deze te smal aangelegde parkeerstrook. De oorspronkelijk hier geplande parkeerplaatsen vallen tegen, zeker nu blijkt dat de gemeente een te smalle strook van ProRail in gebruik heeft gekregen, en de spoormaatschappij er ook nog een hek omheen heeft geplaatst.

Onnodig

Een hek direct naast de parkeervakken; buurtbewoners kunnen er met hun pet niet bij …

Wie ter plaatse gaat kijken ziet meteen: Het recent geplaatste hek is totaal onnodig. Een halve meter verder staat een geluidswand. Het is niet moeilijk te bedenken dat het beter was geweest als men tussen de parkeervakken en die geluidswand een stoepje had aangelegd, dan was daarmee ook meteen de kleine greppel en onhandige stoeprand weggewerkt.

Buigen

Gemeente en ProRail hebben er blijkbaar al even discussie over; het duurde afgelopen jaren erg lang voordat de parkeervakken werden aangelegd. Ook nu blijkt dit uit de reactie van Gemeente Oisterwijk: ‘Wij zijn niet blij met het geplaatste hek, omdat het de ruimte beperkt voor het in- en uitstappen door automobilisten. Het plaatsen van dit hek op deze locatie was echter een harde eis van ProRail. Het was dus dit of géén parkeervakken aanleggen. Toch willen we nogmaals in gesprek met ProRail om te kijken of er een andere oplossing mogelijk is. Het is echter nog onduidelijk of dit een kans van slagen heeft.’ Van ProRail hebben we geen reactie mogen ontvangen.

De aanleg van de parkeerstroken heeft flinke tijd ter discussie gestaan, lang op zich laten wachten, en de uitvoering laat te wensen over. Het was zo blijkt bij de gemeente al bekend, maar die had geen keuze. De gemeente heeft bij het ontwerpen van dit plan wellicht iets ‘te rijk gerekend’, want de grond is van ProRail, het is dus kiezen of delen, graag of niet…