ondernemers

XTC in speeltuin Waterhoef Oisterwijk


Bij de speeltuin aan de Terburghtweg in de wijk Waterhoef in Oisterwijk is gisteren een zakje met een vermoedelijke XTC pil gevonden.

Een bezorgde inwoner maakt hier melding van. De pil kan aangezien worden als een snoepje en zou voor kinderen schadelijk kunnen zijn.

Wat vermoedelijk een XTC pil is, gevonden in de wijk Waterhoef.