banner

VVD wil geen opvang minderjarige asielzoekers AZC Oisterwijk


Net als eerder door AB en PGB werd aangegeven, is ook VVD Oisterwijk van mening dat overlastgevende asielzoekersgroepen niet meer opgevangen mogen worden in Oisterwijk.

De nuance die daarin nog ontbreekt, is of het mogelijk en wenselijk is om de gehele groep op leeftijd en/of afkomst te weren, of dat er juist naar gedrag gekeken moet worden. Immers zijn er ook ouderen die overlast geven, en vele jongeren die zich keurig gedragen. Duidelijk is nu wel dat de meerderheid van de raad de opvang van deze groep ter discussie stelt.

Uit eerdere onderzoeken en bevragingen blijkt dat een groot deel van de inwoners het AZC wil behouden, mits de overlast kan worden aangepakt. Ook de VVD komt nu met deze stelling; als veiligheid aan inwoners niet kan worden gegarandeerd, vervalt wat de VVD betreft het draagvlak voor het AZC in Oisterwijk.

VVD Oisterwijk kwam vandaag met onderstaande verklaring; het onderwerp staat voor 13 juni op de politieke agenda. Het zou in basis alleen gaan over het te volgen proces (gaat college of raad het besluit nemen) maar VVD geeft nu aan, net als enkele andere partijen, ook nu al inhoudelijk over het onderwerp te willen spreken.

Bericht van de VVD:

VVD stelt grenzen aan voortbestaan AZC Oisterwijk

Geen 10 maar steeds per 2 jaar verlenging, jaarlijks een evaluatie, stopzetting van opvang AMV’ers (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) en strengere handhaving. Met dit voorwaardenpakket gaat de VVD Oisterwijk 13 juni de discussie in over de toekomst van het AZC aan de Scheibaan.

© COA

Asielzoeker afgevoert vanaf AZC Oisterwijk (Foto Toby de Kort)

Fractievoorzitter Anne Spekle geeft aan zeker niet tégen het AZC te zijn en koestert de opgebouwde expertise, netwerk en werkgelegenheid. Maar nog belangrijker vindt haar partij dat inwoners van Oisterwijk – en ook bewoners van het AZC – zich veilig voelen. Recente informatiebijeenkomsten en cijfers over incidenten op en buiten het AZC, tonen aan dat daar momenteel absoluut geen sprake van is. Inzet is om als gemeenteraad tot één gezamenlijk besluit te komen, waarmee het college later dit jaar naar de onderhandelingstafel van het COA kan.

AZC ZONDER AMV

Een harde voorwaarde voor de VVD is de stopzetting van de opvang van zogenaamde AMV’ers. “Alleenstaande minderjarige vluchtelingen afkomstig uit veilige landen als Marokko en Algerije hebben weinig kans op asiel. Ze worden daarom niet in een kleinschalige woonvorm maar in een AZC geplaatst, waar toezicht ontbreekt. Juist deze groep maakt zich aantoonbaar schuldig aan het veroorzaken van overlast, criminaliteit en intimiderend gedrag.” Aangezien noch de gemeente, noch het COA zelf garanties kan afgeven over hun gedrag, staat dit verlenging in de weg. Het draagvlak – dat er in Oisterwijk wel degelijk is – wordt daarmee volledig weggenomen.

INTEGRATIE TE WENSEN OVER

Ook de integratie van nieuwkomers in Oisterwijk laat volgens Spekle te wensen over. Vluchtelingen die eenmaal een verblijfstatus hebben gekregen, worden na huisvesting in onze gemeente onvoldoende begeleid door het AZC. Door taal- en cultuurbarrières krijgen hun nieuwe buren nauwelijks contact en vervreemden zo in hun eigen buurt. De VVD staat voor een tolerante samenleving waarin iedereen meedoet. Niet iemands afkomst, maar zijn toekomst staat centraal. Niet iemands geloof maar zijn of haar gedrag. Het opvangcentrum in Oisterwijk moet een veilig heenkomen bieden voor mensen die gevlucht zijn voor oorlog, geweld of ernstige discriminatie in hun land van herkomst. Als veiligheid aan inwoners echter niet kan worden gegarandeerd, vervalt wat de VVD betreft het draagvlak voor het AZC aan de Scheibaan.