ondernemers

Toekomst AZC Oisterwijk hangt aan voorwaarden


Om te beginnen, is onderstaande een samenvatting van een lang gesprek in de Commissie AZ, voorbereidend op een uitgebreid raadsproces dat tot ergens na de zomer zal voortduren. Een begin van een proces waar zowel omwonenden en betrokkenen, raadsleden, college (burgemeester en wethouders) en COA met elkaar in diverse stappen gaan bekijken of en zo ja in welke vorm voortzetting van het AZC in Oisterwijk mogelijk is. Ook een vorm van volksbevraging behoort tot de mogelijkheden.

Minderjarigen
Voorafgaande aan de vergadering bevestigde schooldirecteur Geert Mulders in een pleidooi voor de goedwillende minderjarige asielzoeker, dat de kleine groep overlastgevers zeker niet allen minderjarig zijn. Hij had vernomen dat er politieke partijen zijn die alle alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMV’ers) willen weren. ‘Ja, we weten allemaal dat er nu meer dan een jaar een kleinere groep, Noord Afrikaanse jongeren zonder perspectief, zorgt voor overlast in Oisterwijk… … maar ook de 18 plussers die geen begeleiding meer hebben en die vrijwel allemaal geen school volgen.’ Blij was Mulders om deze nuance deze week in de media te lezen.

Goedwillende AZC bewoners tijdens de open dag op AZC Oisterwijk; Moeten deze mensen weg vanwege het wangedrag van anderen? Die vraag zal komende tijd door de raad beantwoord moeten worden. (Foto: Sarmad Omar)

Weggelaten
Mulders: ‘Het verkeerde beeld dat de onruststokers alleen AMV-ers zijn, hebben wij ingebracht in het interview ten behoeve van het PON onderzoek. Helaas is dit niet opgenomen in het PON onderzoek.’ Mulders zou dit tweemaal hebben aangegeven. Met name betreurt hij dit volgens hem verkeerde beeld, voor de goedwillende. ‘De groep die helaas steeds buiten beeld blijft. De “goeikes”. Die keurige, schoolgaande jongeren die met de hoop op een betere toekomst, bij onze school dagelijks onderwijs volgen, om zo snel mogelijk volwaardig onderdeel uit te kunnen maken van onze Nederlandse maatschappij.’ Het zijn deze jongeren die ook sporten en meedoen aan activiteiten zowel op het AZC als in de Oisterwijkse samenleving.

Centrum
Voorafgaande aan de vergadering werd donderdagmiddag bekend dat het recent ingevoerde collectieve winkelverbod in het centrum van Oisterwijk, op dit moment een ander beeld laat zien dan tot nu toe bij de supermarkten. Acht personen – waarvan twee asielzoekers – werd met dit collectief verbod de toegang ontzegt. Centrum Manager Frits Knibbeler gaf aan het Brabants Dagblad aan dat de overlast in het winkelgebied reuze meevalt. Bij de supermarkten is het probleem inderdaad wel erger, liet hij desgevraagd weten: ‘Ik ben bekend met de problemen die daar spelen.’

Onacceptabel
Jan de Laat haalde kort de onduidelijkheid van incidentcijfers aan. Deze week werd hierover gepubliceerd door PIT Onderzoek. Overige partijen vroegen zich vooral af wat de mogelijkheden zijn om de overlast terug te dringen. Volgens Anne Cristien Spekle (VVD), de indiener van het discussiestuk van deze avond, is de huidige situatie niet acceptabel, hebben de pogingen tot handhaving gefaald en is de communicatie beneden peil. Geluiden van andere partijen waren wat dat betreft vergelijkbaar.

Selectie
Het grootse discussiepunt was voor alle partijen of en zo ja hoe er eventueel selectie zou kunnen plaatsvinden op al of niet verblijf van bepaalde groepen in Oisterwijk.

AB, CDA en VVD waren vooralsnog voor het open houden van het AZC, maar stellig tegen de opvang van alleenstaande minderjarigen (AMV’ers). Dit ondanks het besef dat ze daarmee ook goedwillende minderjarigen uitsluiten, en ook met het besef dat er ook meerderjarige overlast veroorzaken. Beter is volgens hen die groep elders op te vangen.

Jan de Laat (Fractie De Laat) en Jean Coumans (PrO) willen het AZC open houden zonder enige groep uit te sluiten. Zij willen vooral inzetten op het aanpak van de kleine groep overlastgevers. ‘Sneller de rotzakjes er uit filteren,’ aldus Coumans. Beide partijen vragen zich daarbij wel af wat er nog kan, welke maatregelen er nog mogelijk zijn om de overlastgevers aan te pakken. Burgemeester Hans Janssen gaf aan dat er gewerkt wordt aan een speciale ‘ketenmarinier’ en het verplaatsen van overlastgevers naar en speciale AZC.

Ook PGB wil de vluchtelingen een veilig thuis bieden. Volgens Roel van den Bersselaar (PGB) zou de selectie beter gekaderd kunnen worden ronde de ‘veilige landers’. Volgens de burgemeester zijn er ook elders in het land dergelijke selecties doorgevoerd. Hij vroeg zich af of selectie op leeftijd wel eerlijk zou zijn en kon ook melden dat hij met het COA contact heeft over een snellere procedure voor deze ‘veilige landers’ doelgroep.

Referendum
Het was de PGB die opperde om een draagvlakmeting te houden onder de inwoners. Een bevraging aan het volk, met diverse scenario’s. Zeker is dat de inwoners komende maanden nog inspraak krijgen. De burgemeester gaf aan de vorm van een dergelijke bevraging verder uit te werken.

Evaluatie
Mocht de gemeente met het COA tot nieuwe afspraken komen, en het AZC kan na 2020 open blijven, en dan willen alle partijen dat er een (bijvoorbeeld jaarlijkse) evaluatie komt, en dat er bij tegenvallende resultaten een mogelijkheid is tussentijds de overeenkomst te beëindigen. Op die manier willen de politici grip houden en druk kunnen uitoefenen op de kwaliteit van uitvoering door het COA. Ook werd geopperd COA te vragen zelf met een oplossing te komen voor het lokaal ervaren probleem.

Voorlopig samenvattend is bij alle partijen duidelijk dat de overlast komt van een hele kleine groep ‘raddraaiers’, dat die overlast stevig verminderd moet worden, en tegelijk ook dat voor hen de grote groep goedwillende vluchtelingen onder voorwaarden in Oisterwijk welkom zijn.