banner

Natuurprijs voor Park Stanislaus Moergestel


De Groene Eekhoorn is de natuurprijs die het B-team (Biodiversiteits-team) uitreikt aan bijzondere initiatieven op het gebied van natuur in de gemeente Oisterwijk. Het B-team is in 2006 opgericht, en bestaat uit vrijwilligers die zich sindsdien inzetten voor behoud van de biodiversiteit (= de soortenrijkdom van planten en dieren) in de gemeente Oisterwijk.

Lente in de tuinen van Park Stanislaus met twee nieuw geboren geitjes.

De natuurprijs De Groene Eekhoorn is begin 2017 ingesteld, toen het B-team haar Manifest Groene Bruggen Bouwen uitbracht. En dat is precies de reden dat de natuurprijs De Groene Eekhoorn dit jaar is toegekend aan Park Stanislaus. Want Park Stanislaus bouwt met haar nieuw aangelegde tuinen een groene brug tussen de natuur en het psychisch welbevinden van de bewoners van Park Stanislaus. Wetenschappelijk is aangetoond dat natuurbeleving een positief effect heeft op de kwaliteit van leven van mensen met de ziekte dementie. En Park Stanislaus brengt dit met haar tuinen in de praktijk.

Bijzonder is voor het B-team ook de relatie van Park Stanislaus met de brede school De Vonder. Waar vroeger een hek stond, delen Park Stanislaus en brede school De Vonder nu een gemeenschappelijke binnenruimte. Waar kinderen en ouderen samen vertoeven in een groene ruimte, en met elkaar plezier hebben.

De natuurprijs De Groene Eekhoorn, die op 28 juni uitgereikt wordt, bestaat uit een houten sculptuur in de vorm van – natuurlijk – een eekhoorn. Het B-team hoopt dat deze houten eekhoorn een mooi plekje krijgt in Park Stanislaus, en dat zijn levende soortgenoten hun plekje vinden in de tuinen van Park Stanislaus.