banner

Kasteel Durendaal nog niet terug in Oisterwijk


Gemeente Oisterwijk wil onder voorwaarden medewerking verlenen aan de wens van de Stichting Duurzaamheidsvallei om een herinnering aan te brengen op de plek waar ooit Kasteel Durendaal heeft gestaan. Een plek aan de Voorste Stroom in de wijk Westend.

Het plan om het vroegere kasteel Durendaal zichtbaar te maken

Het plan werd in maart aan omwonenden gepresenteerd en enkele malen met de gemeente en de stichting besproken. ‘Wij waarderen de inzet van de stichting Duurzaamheidsvallei om dit stukje historie van Oisterwijk terug te brengen. Uw plannen omvatten het weer zichtbaar maken van de contouren van de voormalige bebouwing van kasteel Durendaal. Daarover zijn wij enthousiast,’ aldus het college (burgemeester en wethouders) in een brief aan de stichting.

Het plan van de stichting raakt een reeds uitgewerkt plan van de gemeente voor de realisatie van een parkeerterrein. De stichting wil de uitvoering verder zichtbaar maken dan de voormalige bebouwing, in de vorm van een gracht, waarvan ter plaatse nog delen zichtbaar zijn. Volgens de stichting zou een volledige gracht noodzakelijk zijn om de historische situatie geen onrecht aan te doen en hiervoor zou een nog nieuw aan te leggen parkeerplaats moeten verschuiven. De gemeente heeft laten weten – gezien het voorafgaande proces en de toezeggingen aan de ondernemers – geen medewerking te verlenen aan het verplaatsen van de parkeerplaats. Zij blijft echter wel bereid om – ten gunste van kasteel Durendaal – enkele van de reeds geplande parkeerplaatsen minder aan te leggen.

 

 

Delen: