banner

In Memoriam: Voormalig wethouder Jan Verhoeven


Na een kort ziekbed is Jan Verhoeven (90) donderdag 27 juni in zijn woonplaats overleden. Hij was een Oisterwijker in hart en nieren.

Op 16 mei vierde hij nog met zijn echtgenote An, tien (schoon)kinderen en negen kleinkinderen blijmoedig zijn negentigste verjaardag. Op die dag werd met name stilgestaan bij de warme familiebetrekkingen, die voor Jan altijd het allerbelangrijkste waren.

Voormalig wethouder van Oisterwijk, Jan Verhoeven

Verhoevens publieke staat van dienst is indrukwekkend. Op 19-jarige leeftijd al werd hij gevraagd voorzitter te worden van de RK Jonge Boerenstand. Onder de paraplu van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB), het huidige ZLTO, werd Verhoeven vervolgens voorzitter van het bestuur van de plaatselijke Boerenbond en 16 jaar rayonvoorzitter van de afdeling Midden-Brabant. Van daaruit werd hij afgevaardigd in het hoofdbestuur van de Coöperatieve Handels Vereniging (CHV) te Veghel. Vanuit de NCB nam Verhoeven plaats in het hoofdbestuur van Waterschap De Dommel en werd hij lid van de Pachtkamer Kantongerecht Tilburg om de belangen van de boerenstand te behartigen.

Jan Verhoeven was lijsttrekker van het Oisterwijkse CDA en zat voor deze partij vanaf 1970 24 jaar in de gemeenteraad. In 1986 werd hij fractievoorzitter. Van 1988 tot aan zijn pensioen, mei 1994, was hij, net als zijn grootvader, wethouder van de gemeente Oisterwijk. Portefeuille: sociale zaken, volkshuisvesting, verkeer, vervoer, openbare werken, kermis en marktaangelegenheden.

Jan kwam regelmatig in Wijkcentrum Pannenschuur. Als oudste bezoeker heropende hij samen met een jeugdige, de heringerichte ontmoetingsruimte (Foto: Joris van der Pijll)

In een interview bij LOVO in 1987 vertelde Jan dat hij als tweede zoon binnen het huisgezin de gedoodverfde opvolger van het boerenbedrijf van zijn ouders werd. Dat was ook de reden dat hij – zeer tegen zijn zin – werd vrijgesteld van militaire dienst en hij bij het Korps Luchtwachtdienst (KLD), een netwerk van uitkijkposten, terechtkwam. ‘Ik ben ook maar ’n gewone mens,’ vertelde Jan bij LOVO. Na zijn wethouderschap werd Jan gevraagd voorzitter van LOVO te worden, een functie die hij 10 jaar – wederom met verve; Jan kon niet anders – heeft bekleed.

Jan Verhoeven werd geprezen om zijn volhardende integriteit en ontving voor zijn vele verdiensten diverse (Koninklijke) onderscheidingen:
– Ridder in de Orde van Oranje Nassau,
– Ere-speld in goud van de NCB,
– Ere-speld in zilver van de gemeente Oisterwijk.