banner

Handhaving overlast AZC Oisterwijk blijkt niet eenvoudig


Wat kan gemeente doen om overlast te beperken? Handhaving overlast AZC Oisterwijk blijkt niet eenvoudig.

Het is een jaar geleden dat burgemeester Hans Janssen maatregelen afkondigde om de toegenomen overlast van AZC bewoners te remmen. Recente cijfers laten zien dat die overlast niet is afgenomen. Veel inwoners vragen om strengere maatregelen, maar dat blijkt op dit moment niet eenvoudig. Als deze overlastgevers niet door justitie in detentie worden genomen, zijn de uiteindelijke maatregelen voor de burgemeester beperkt.

Door Joris van der Pijll

Vanaf eind 2017 wordt in Oisterwijk overlast ervaren van een relatief kleine groep (hoofdzakelijk jeugdige alleenstaande vreemdelingen uit ‘veilige’ landen) die voor meerdere incidenten zorgen. ‘Het is belangrijk dat we onze verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Het moet echter ook helder zijn dat hier bepaalde regels gelden waar iedereen zich aan moet houden. De veiligheid van inwoners in heel Oisterwijk staat voorop,’ zo was het standpunt van burgemeester Hans Janssen medio 2018.

Gezinnen met kinderen die op AZC Oisterwijk
verblijven ervaren ook overlast, en vragen om daar
iets aan te doen (Foto: Joris van der Pijll)

Op dit moment

Afgelopen jaar werden in overleg met COA en Politie diverse maatregelen ingezet, gericht op verbeteren van gedrag en beperken van vrijheden, met bijvoorbeeld een gebiedsverbod of zelfs verplaatsen van personen naar een andere opvang. Zover het Oisterwijks grondgebied betreft een taak voor de burgemeester (orde en handhaving); op het AZC terrein is die taak aan het COA en heeft de burgemeester geen zeggenschap. Het effect van deze maatregelen tot nu toe is niet geregistreerd.

Het is de situatie van dit moment die – ook als de Gemeenteraad snel een besluit neemt – geldig blijft tot en met 2020. De gemeente wil vervolgens in landelijke samenwerking, een speciale ‘ketenmarinier’ en het verplaatsen van overlastgevers naar en speciale AZC (ebtl) de overlast beperken. Wat daarvan het te verwachten effect zal zijn is niet bekend.

Het zijn allen min of meer opvoedkundige en sturende maatregelen; fysiek vastzetten van deze overlastgevers blijkt vooralsnog niet mogelijk; justitie kan dat alleen als de bewijzen en de overtredingen voldoende zwaar wegen.

Als deze overlastgevers geen ‘halsmisdaad’ begaan, en ze niet door justitie in detentie worden genomen, zijn de maatregelen van burgemeester en COA vooralsnog dermate beperkt, dat herhaling nauwelijks voorkomen kan worden.

Toekomst

Wat de inwoners van Oisterwijk in grote getale wensen – het wegsturen van de overlastgevers – blijkt makkelijker gezegd dan gedaan; ook in de toekomst. Zeker als de andere wens van veel inwoners – het gastvrij ontvangen van de goedwillende vluchteling – daar niet onder gebukt mag gaan. Aanpak op gedrag gaf tot nu toe niet het gewenste resultaat. In de politiek geven enkele partijen daarop aan te overwegen om te stoppen met de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers).

Selectie

Goedwillende AZC bewoners tijdens de open dag op AZC Oisterwijk; Moeten deze mensen weg vanwege het wangedrag van anderen? Die vraag zal komende tijd door de raad beantwoord moeten worden. (Foto: Sarmad Omar)

De vraag is of dat kan en of dat een oplossing biedt? Door niet op gedrag, maar op afkomst en/of leeftijd te selecteren, en die doelgroep eventueel later in een contract met COA uit te sluiten, zou mogelijk een deel van de overlast weggenomen kunnen worden. Tegelijk zou de gemeente hiermee een deel goedwillende (en ook gedupeerde) minderjarigen ‘verbannen’ en blijven bijvoorbeeld meerderjarige overlastgevers aanwezig. Het is niet voor niets dat we in Nederland dergelijke selectie niet toepassen.

Het is een vraagstuk waar het college (burgemeester en wethouders) nog geen antwoord op heeft; die wacht het debat in de raad af. De raad zal naar verwachting eerst aan het college om meer informatie vragen; besluitvorming lijkt een haast onmogelijke opgave zonder betrouwbare cijfers, een gebrek aan effectmeting en gemis aan inzicht in keuzemogelijkheden voor de toekomst.

Bekijk ook de videoreportage van PIT Onderzoek. Daarin interviews met inwoners en winkeliers, én de uitkomst van het onderzoek naar de  incidentcijfers die recent aan de gemeenteraad zijn toegezonden.