brabantspronkjuweel

Goede voorbeeld Gemeente Oisterwijk ontbreekt in toegankelijkheid


Inwoners mogen het van de gemeente niet, maar de gemeente zelf mag het wel!? 

Dit mag uiteraard niet van de gemeente!

Recent was het Platform Toegankelijk Oisterwijk (PTO) blij dat Gemeente Oisterwijk vierkant achter de aanbevelingen staat die PTO in 2017 in  rapport had vermeld: Gemeente Oisterwijk was bereid tot aanpak toegankelijkheid van onder andere de openbare weg en gebouwen, voor mensen met een beperking.

In reactie op dit bericht reageerde wethouder Dion Dankers: ‘Toegankelijkheid openbare ruimte en gemeentelijke panden is belangrijk in de gemeente Oisterwijk.’ De daarbij getoonde foto (foto links) liet geen ruimte voor misverstanden: een auto geparkeerd op een blindegeleidestrook.

Vooral voor mensen die minder goed ter been zijn, slecht of helemaal niet kunnen zien, zijn obstakels op de stoep erg vervelend, en soms zelfs gevaarlijk. De blindegeleidestrook is daarbij een in de stoep geplaatst middel dat zeker vrij moet blijven; u kan er zelfs een boete voor krijgen.

Het was goed nieuws dat de gemeente dit signaal en de inzet van de lokale vrijwilligers oppakt. Mét een heel duidelijk sprekend voorbeeld van iets wat bovendien al vele jaren wettelijk geregeld is.

Rondje markt

Waarom mag dit wel van de gemeente?

Jammer is het, als we die middag een ‘rondje markt’ doen, en blijkt dat bij die gemeentelijk georganiseerde activiteit het probleem nog niet is opgelost.

Net als in 2015 en de jaren daarna werd gemeld, staan er aan de zuidkant meerdere busjes geparkeerd op de blindegeleidestrook (foto rechts) en liggen er aan beide kanten kabels over die strook.

De marktmeester, de gemeentelijke organisator van de markt, laat het toe. De gemeentelijke BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) die in het centrum lopen om te handhaven, treden niet op tegen deze overtreding, ondanks het door politie bevestigde wettelijke verbod.

Zo kan het ook, keurig geregeld!

Oplossing

De kabels zijn met een handbeweging opzij te leggen; met een kleine aanwijzing van de marktmeester kan het parkeren worden aangepast (foto links). Kleine moeite, een ‘quick win’.

Een aantal foto’s van dit ‘Rondje markt’ werd samen met enkele vragen aan wethouder Dankers en het college (Burgemeester en Wethouders) toegezonden. Een reactie daarop werd helaas niet ontvangen…

Voorbeeldfunctie
De vraag blijft – een antwoord op onze vragen kregen we immers niet – waarom die aanpassing vele jaren moet duren? En hoe krijg je aan inwoners en ondernemers uitgelegd, als je ze vraagt hun gedrag aan te passen, dat je niet ook zelf het goede voorbeeld geeft?