banner

De glimlach van een kind…


Geen muziekles zonder instrumenten. En zonder die muziekles had Claartje Bertens van Harmonie Asterius in ieder geval een paar glimlachende gezichten minder gezien: ‘Het mooiste wat er is, deze kinderen mooi aangekleed op het podium, om aan trotse ouders en grootouders te laten zien wat ze geleerd hebben.’ Samen met muziekvereniging Prinses Juliana in Moergestel heeft Harmonie Asterius een aanvraag ingediend voor een bijdrage om instrumenten aan te schaffen voor het vernieuwende muziekonderwijs in onze gemeente.

Kinderen maken muziek in Tiliander Oisterwijk (Foto: Leny van Schijndel)

‘Eigenlijk nog mooier, is als een kind een instrument in handen krijgt, waar hij of zij altijd al eens op heeft willen spelen. Die glimlach is onbetaalbaar!’ En hoewel Claartje daar in haar enthousiasme niet direct op doelde, is dat wel precies het bruggetje naar wat het begin was van dit project: Muziekinstrumenten bereikbaar maken voor alle basisschoolkinderen in Oisterwijk en Moergestel. Het kreeg steun van het Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk (MIGO) en daarvan plukken de muziekdocenten en hun leerlingen al twee jaar de vruchten. ‘Het vroeg van ons om ondernemend te denken, anders dan we gewend waren. Met een stevig bestuur, goed draagvlak en enthousiasme is dat gelukt.’

Muziekonderwijs
Kinderen maken muziek in Tiliander, en foto’s daarvan volgen regelmatig in de lokale media. Het is mede een van de resultaten van dit project, maar niet de basis. Die basis begint in de klas, op de basisschool, waar het muziekonderwijs met dit project een impuls heeft gekregen. ‘In een samenwerkingsdriehoek van de scholen, muziekdocenten en Asterius laten we de kinderen op school kennis maken met muziek. Gratis lessen met een instrument te leen,’ aldus Leo Wolfs, voorzitter van Asterius. ‘Willen de kinderen daarna verder leren, dan krijgen ze via ons van de gemeente een subsidie. Een deel voor de leskosten en een deel voor het instrumentgebruik.’ Het samenspel leren ze vervolgens bij het instapensemble en opleidingsorkest van Harmonie Asterius.

Doorstromen
Door deze laagdrempelige opstap naar muziek krijgen Het Oisterwijks Orkest en Showband Taxandria, net als muziekvereniging Prinses Juliana en Harmonie Asterius en vast nog een aantal muziekgroepen meer, jonge aanwas in hun verenigingen. Claartje: ‘De jeugd die verder wil, kan doorstromen naar de vereniging waar ze zich thuis voelen en goed bij hun niveau past.’ Aansluiten bij de Slagwerkgroep, Instapensemble, Opleidingsorkest, Harmonie of Showband, … maar ook een rockband, schoolorkest, jazzkwartet of popband kan er uit ontspruiten. De nieuwe talenten, eenmaal geproefd aan het muziek maken, vinden hun weg op hun eigen tempo en smaak.

Aanschaf muziekinstrumenten en MIGO
Start 2017
Voor alle basisschoolleerlingen
Met ouders en scholen
Bijdrage MIGO 14.000 euro
www.asterius.nl
www.julianamoergestel.nl
www.migo-oisterwijk.nl

DTZ logo low