banner

Dankzij MIGO kon Sociaal Huis Oisterwijk verbinding maken


Met een bijdrage van het Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk (MIGO) konden een aantal samenwerkende organisaties de Week van de Verbinding organiseren; het werd de start van het Sociaal Huis Oisterwijk. Het bracht samenwerking en enthousiasme bij bedrijven en verenigingen, waaruit recent Oisterwijk aan Tafel, binnenkort een sociale werkplaats en later dit jaar Circus in de Zorg ontsproten.

De Week van de Verbinding in The Inside was de start van Sociaal Huis Oisterwijk (Foto: Leny van Schijndel).

‘De toekenning van een bijdrage uit het innovatiefonds, blijkt voor sponsoren, partners en verenigingen een aanjager om mee te doen met ons project,’ aldus Joop van Hezik, die namens de Dementie Coöperatie Oisterwijk samen met Eric Rentmeester van Mentorhulp Oisterwijk tot de initiatiefnemers behoort. ‘We hebben die week een enorm familiegevoel ervaren. De presentaties die aan elkaar werden gegeven en de aansluiting die we daardoor met elkaar hebben gevonden bleek enorm.’
Eric: ‘We liepen al langer met het idee om sociaal ondernemerschap in Oisterwijk te verbinden en zijn er samen in opgetrokken.’ Met name richt het Sociaal Huis Oisterwijk zich op de kwetsbare mensen in onze samenleving, door bijvoorbeeld armoede, werkeloosheid, eenzaamheid of ziekten als dementie.

Succes

Oisterwijk aan Tafel, ontsproten uit de Week van de Verbinding (Foto: Carien van de Pas).

De voor een deel door MIGO gefinancierde Week van de Verbinding werd een enorm succes, met maar liefst 800 bezoekers. De MIGO toekenning was ‘het eerste schaap over de dam’ en daarmee werd de interesse gewekt bij sponsoren en potentiele partners. Het bleek een goede naam om bij aan te sluiten. ‘We kwamen onder andere in contact met De Ronde Tafel van ondernemers jonger dan 40 jaar.’ Deze netwerkorganisatie heeft het mogelijk gemaakt een flinke slag te slaan. Oisterwijk aan Tafel, met een lunch voor 400 personen op De Lind was daar een voorbeeld van en ook het Circus in de Zorg in september van dit jaar komt met deze krachtige samenwerking tot stand.
Tijdens de bijeenkomsten van MIGO ontstaan ook dergelijke verbindingen. ‘Oisterwijk in Concert en Brabants Mooiste zijn enkele voorbeelden van organisaties die we bij MIGO hebben ontmoet, en waar we in wederkerigheid mee samenwerken.’

Huis?
Eric: ‘Waar is het huis? Is een vraag die we nog wel eens krijgen. Dat “huis” is nu nog een groep sociale ondernemers die er zijn voor de kwetsbare inwoners. Maar er komt ook een fysieke plek, waar deze mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen samenwerken.’ Het laatste nieuws is de inrichting van een sociale werkplaats; de wens voor meer ‘zit in de pen’.
Tot slot blijkt ook bij dit project het nut van de onafhankelijkheid van MIGO, ten opzichte van de gemeente. De gemeenteraad van Oisterwijk heeft voor het fonds een budget vrijgemaakt, zodat initiatieven waarvoor volgens de formele weg geen budget is, deze via MIGO mogelijk toch een bijdrage kunnen ontvangen.

Sociaal Huis en MIGO

Start begin 2018
Week van de Verbinding
Deelname 800 bezoekers
Diverse vervolg projecten
Bijdrage MIGO 6.000 euro
Informatie: info@sociaalhuisoisterwijk.nl
www.migo-oisterwijk.nl

 

DTZ logo low