banner

Botsing over Kasteel Durendaal voorgelegd aan Gemeenteraad Oisterwijk


De initiatiefnemers van een monument voor het vroegere Kasteel Durendaal, hebben hun ‘botsing’ met het gemeentebestuur voorgelegd aan de Gemeenteraad.

Een door de gemeente geplande parkeerplaats overlapt een stuk van het door de stichting Duurzaamheidsvallei ontworpen plan voor een parkachtige weergave met gracht, van waar ooit Kasteel Durendael heeft gestaan. Gemeente Oisterwijk wil onder voorwaarden medewerking verlenen aan de wens van de Stichting Duurzaamheidsvallei, maar de stichting ziet die voorwaarden als een misser.

De stichting legt haar plan nu voor aan de Gemeenteraad, in een poging om bij dit hoogste orgaan in de gemeentelijke besluitvorming een volgens hen misstap te voorkomen. Die misstap zou bestaan uit de aanleg van parkeervakken. (Zie tekeningen). Het college (Burgemeester en Wethouders) hebben recent laten weten voor dat alternatief niets te voelen, en de aanleg van de parkeervakken slechts op detail te willen aanpassen. Een stukje van de geplande parkeerplaats zou volgens de gemeente afgekort kunnen worden, maar dat vindt de stichting onvoldoende. Het zou volgens hen afbreuk doen aan de mogelijkheden tot herstel van het historisch beeld.

Beide plannen ‘botsen’, en de stichting vraagt in een ingezonden brief aan de raad om hierop een afweging te maken.

Alternatief plan zoals de stichting dat zou willen, waarbij én parkeervakken én meer groen gerealiseerd kan worden.