banner

Bezwaren blijven tegen woningbouw KVL Oisterwijk


Ondanks meerdere gesprekken en pogingen van de gemeente om inwoners op KVL tevreden te stellen, blijven deze bezwaren houden tegen de komst van een appartementengebouw achter hun woning.

In een raadsinformatiebrief vertel de gemeente over haar pogingen om in overleg met bedrijven en inwoners het plan rondom de plaatsing van een appartementencomplex op KVL rond te krijgen. De raad heeft er na lang wikken en wegen mee ingestemd, ondanks dat het plan volgens hen na herhaalde pogingen nog niet in orde was. De wethouder kreeg daarbij de opdracht mee – in overleg met omwonenden en bedrijven – voorzieningen te treffen voor een veilige verkeersafhandeling en het waarborgen van privacy.

Voor het veilig afwerken van vrachtverkeer zijn nu twee opties ingetekend (zie afbeeldingen). De bedrijven zien die oplossingen als werkbaar, maar blijven van mening dat verplaatsen van de bedrijvigheid naar een andere locatie beter zou zijn. Het vrachtverkeer moet tussen de huizen door, en dat is geen gewenste situatie.

Voor het waarborgen van de privacy, en het voorkomen van inkijk van appartementsbewoners in de achtertuinen van grondgebonden woningen, wil de gemeente bomen plaatsen (zie afbeeldingen). De bewoners aldaar, hebben er geen vertrouwen in dat dit afdoende zal werken, en zijn in beroep gegaan tegen de bouwplannen van het appartementencomplex. Via de gemeente hebben zij aan de woningbouwvereniging verzocht het ontwerp van de beoogde appartementen aan te passen.

Zoals verwacht een flinke kluif. De vraag was, en zo blijkt is nog steeds, of het wegnemen van de bezwaren lukt. Nog grotere vraag is, wat er met dit besluit gaat gebeuren, als gemeente en omwonenden het niet eens worden. Past gemeente de plannen aan? Gaat Leystromen het appartement anders ontwerpen? Moeten de inwoners slikken? Gaat het plan uiteindelijk alsnog terug naar de raad, of helaas verder bij de rechter?

Variant 1 met in blauw de keerplek voor vrachtwagens voor de bedrijven links, oranje voor vrachtverkeer, rood voetgangers, en groen de bomenrij ter waarborging van privacy tussen de appartementen midden boven en de woningen rechtsonder (Bron: Gemeente Oisterwijk)

 

Variant 2