banner

Wie gaat de Oisterwijkse Troeteleik betalen?


Een echte mooie grote Troeteleik, je mag hem ook Knuffeleik noemen, het is  ‘gewoon’ een hele mooie boom. Net als die prominente eik op de A58 bij Breda, eentje om te behouden, koste wat kost!

Om de Oisterwijkse Troeteleik te behouden, heeft Gemeente Oisterwijk de boom op de ‘monumenten-bomenlijst’ geplaatst. Afblijven dus! Vraag is alleen, wie gaat dat betalen?

Inwoner Jan Rozen, recent in zijn ingezonden brief in de Nieuwsklok: ‘Wordt dit onze Oisterwijkse Troeteleik?’

Poort van Oisterwijk

De boom staat aan de nieuwe nog te realiseren ‘poort van Oisterwijk’, de in aanbouw zijnde nieuwe toegangsweg naar het Oisterwijkse centrum, tussen KVL en station. Een gebied waar een grootse herinrichting gaande is. Daar waar de straat, de Ambachtstraat, verplaatst gaat worden in een rechte lijn van rondweg naar centrum. En precies ook, op de plek waar de naastgelegen beddenfabrikant op het vrijkomende stuk grond een nieuwe showroom wil bouwen. Op die grond staat de Troeteleik. Een boom die eerst niet, maar nu wel beschermd blijkt te zijn!

Zichtlocatie

De in de historie ontstane verbinding tussen het Oisterwijkse industrieterrein en het centrum, over de Ambachtstraat via de spoorovergang, verliep tot voor kort met een erg krappe scherpe bocht. Momenteel wordt deze recht getrokken. Een flinke investering die behoort bij de herbestemming van de KVL en de noordelijke omgeving van het station. Het zorgt voor een verbeterde verbinding met centrum en station. Tegelijk kansen voor een bedrijfslocatie, met gedeeltelijk zicht op centrum en spoor. Een unieke kans aan de druk bezochte toegang naar KVL, centrum, direct naast de toekomstige parkeerplek van supermarkt en boerenbond, een zichtlocatie!

Kosten

De gemeente verkoopt de grond met het doel daar een bedrijfsvestiging te plaatsen; de opbrengsten van de grond dekt een deel van de kosten van de herinrichting. ‘Op het perceel staat inderdaad een boom. Deze boom is aangemerkt als waardevolle boom en moet daarom behouden blijven,’ aldus een woordvoerder van de gemeente. ‘Met de ontwikkelaar van het perceel zijn hier afspraken over gemaakt. De boom blijft behouden en de plannen kunnen worden gerealiseerd.’

De ‘Groene Kaart’ van Oisterwijk werd in 2017 vastgesteld; daarop rode stippen voor bijzondere bomen (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Groen

Aangenomen mag worden, dat veel inwoners het mooie groen in onze gemeente willen behouden. Dat de gemeente zuinig is op groen zullen velen dan ook waarderen. Dat er een lijst met bijzondere bomen is opgesteld die beschermd worden zal ook iedereen begrijpen. Daar zal weinig discussie over zijn. Ook de bedrijfseigenaar wil daar rekening mee houden, en is bereid zijn plannen aan te passen.  Het is immers een mooie boom, en het zal vast en zeker ten goede komen aan het nieuwe straatbeeld.

Het vrijhouden van de middenberm van de A58 bij Breda, om de Troeteleik aldaar te laten staan, zou 3,5 miljoen moeten kosten en zorgde voor stevige discussies. Zoveel zal het hier niet zijn. Toch mogen we ons afvragen: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de Oisterwijkse Troeteleik, de aanpassing van de bouwplannen en de mindere opbrengst van de grondverkoop? En was dit alles vooraf bekend? We mogen het van onze gemeente niet weten:  ‘Wij gaan verder niet in op vragen over concrete afspraken die gemaakt zijn met de ontwikkelaar.’

Ja, Oisterwijk heeft een Troeteleik! Maar wie gaat hem betalen?

 

 

 

Delen: