banner

PrO Oisterwijk wil door het vuur voor de natuur


Partij PrO wil zich extra inzetten voor de natuur, raadslid Stefanie Vulders geeft uitleg:

Stefanie Vulders (Bron Facebook)

DOOR HET VUUR VOOR DE NATUUR

Tijdens de laatste raadsvergadering werd ik een beetje uitgelachen omdat ik een betoog hield over massa-extinctie. Dit betekent het in snel tempo uitsterven van allerlei soorten. De natuur is onderhevig aan evolutie en dat is oké, maar de snelheid en omvang waarmee het op dit moment gebeurt is niet oké. Het is zorgwekkend. Gelukkig werd mijn betoog kracht bijgezet toen er nog geen twee weken later een onderzoeksrapport van de Verenigde Naties werd gepubliceerd waarin werd bevestigd dat de biodiversiteit ernstig onder druk staat.

En als de biodiversiteit onder druk staat, staat de leefbaarheid van de mens onder druk. De natuur is namelijk niet afhankelijk van ons, wij zijn afhankelijk van de natuur. Meer dan we ons willen en durven te realiseren lijkt het op. De pijn lijkt nog altijd niet groot genoeg te zijn. Ook niet in Oisterwijk. En dat is wel een beetje vreemd. Zeker omdat we zo trots zijn op onze groene gemeente. Het is ons handelsmerk, en terecht want het is waanzinnig mooi.

Het lijkt er alleen wel op dat we alleen de lusten willen en niet de lasten. En dat maakt dat de boel uitgeput aan het raken is. We hebben ‘het geluk’ dat de Kampina in onze achtertuin ligt, maar die Kampina moet het evengoed hebben van de bloempjes en de beestjes in onze bebouwde kernen. Daar schieten we ontzettend tekort. Het lijkt er op dat als het op dit thema aankomt niet de juiste mensen op de juiste plaats zitten binnen onze gemeente. En dat terwijl dit thema op dit moment de allerhoogste prioriteit zou moeten kennen.

De perspectiefnota voor 2020-2023 zou overwegend hierover moeten gaan. En wat blijkt: het hele woord biodiversiteit staat niet één keer vernoemd in dit visiedocument voor de komende jaren. Niet één keer. En alles wat er over groen in staat is: Oisterwijk is een mooie groene gemeente. Onze ambitie is dat te blijven door aandacht te besteden aan de toegankelijkheid in de openbare ruimte en het onderhoud van het groen. Ik vind dat tamelijk schokkend en ook wel een beetje gênant. Hoe kan dit nou? Maar vooral; hoe maak ik duidelijk dat het tijd is voor radicale verandering voordat het te laat is?

Het voelt als roepen in de woestijn. Daarom heb ik uw hulp nodig. In diezelfde perspectiefnota staat namelijk ook: bij de uitvoering hiervan hebben wij aandacht voor de wensen van onze inwoners. Dus als we en masse met initiatieven komen, variërend van regenwatertonnen en geveltuintjes tot groene daken en vogelakkers, dan zouden er dingen in beweging moeten komen. Het doel is namelijk niet dat een aantal mensen álles gaan doen. Het doel is dat een heleboel mensen een beetje doen. Alle vooruitgang tot nu toe is te danken aan de mensen die niet wachten tot anderen iets doen!

Stefanie Vulders

Gemeenteraadslid PrO

pro@stefanievulders.nl