glasvezel

Ook overlast buiten AZC Oisterwijk flink toegenomen (Update)


Het aantal meldingen van agressie op het AZC in Oisterwijk is in 2018 flink toegenomen ten opzichte van 2017, dat werd eerder al bekend gemaakt. Nu blijkt uit recente cijfers dat  ook de meldingen buiten het AZC, waar AZC bewoners bij betrokken zijn, afgelopen jaren enorm zijn toegenomen. Volgens de gemeente is het laatste weken rustiger en wordt er voor de toekomst gewerkt aan  nieuwe maatregelen.

AZC bewoners die problemen hebben veroorzaakt worden door politie opgepakt  (Foto ter illustratie Toby de Kort)

Gemeente Oisterwijk heeft cijfers bekend gemaakt afkomstig van politie. Hieronder een overzicht van die cijfers, een kaart en een linkje naar detailinformatie over de diverse politie inzet. Het betreft uiteraard alleen incidenten waarvan bekend is dat er een AZC bewoners bij betrokken is geweest.   Incidenten waarvan geen verdachte bekend is kunnen hierin niet worden opgenomen. Enkele incidenten zijn dubbel geregistreerd vanwege gelijktijdig meerdere incidentsoorten.

Update: vermoedelijk zijn incidentcijfers onvolledig

Tegelijk met onderstaande informatie, hebben we ook cijfers van een in Oisterwijk gevestigde winkelier. Die geeft aan dat hij naar aanleiding van aanhoudingen in zijn winkel, in 2018 ruim 100 winkelverboden heeft afgegeven, waarvan bijna 75 procent voor personen woonachtig op het AZC. In 2019 tot heden 35. Het gaat hier alleen om winkelverboden van personen die zich kunnen legitimeren (iemand zonder legitimatie kan geen verbod worden opgelegd).

Op die specifieke locatie zijn door de politie in 2018 ‘slechts’ 5 incidenten bekend, en in 2019 komt hun registratie tot 2. De winkelier geeft aan dat in alle gevallen bij dergelijke aanhoudingen de politie gebeld wordt. Het verschil in aantal is enorm afwijkend. We hebben hiertoe vragen gesteld aan Gemeente Oisterwijk en Politie, om duidelijkheid te krijgen waar deze verschillen uit voort komen. Zodra die uitleg bekend is zullen we deze publiceren.

Politieregistraties

Inzet van politie buiten de locatie waar AZC bewoners bij betrokken zijn, met jaartal en aantal

2015 14

2016 7

2017 11

2018 44

2019 26 (tot en met 22 mei)

Politieregistraties

Inzet van politie op de locatie, met jaartal en aantal

2014 63

2015 122

2016 111

2017 114

2018 190

2019 (nog niet bekend)

Op de AZC locatie:

Onderstaande cijfers zijn gespecificeerd per onderwerp, betreffende de locatie AZC Oisterwijk, telkens die van 2017 en 2018:

Agressie en geweld tegen personen fysiek
33
42

Agressie en geweld tegen personen non-verbaal
22
12

Agressie en geweld tegen personen verbaal
28
52

Overtreden huisregels
243
330

Verbale suïcidedreiging
12
19

Zelfdestructieve actie
9
19

Totaal
347 in 2017 (in 2016 was dit 305)
474 in 2018

Overzicht van locatie en omvang incidenten waar AZC bewoners bij betrokken zijn.

 

Een duidelijk overlastgebied is herkenbaar vanaf AZC tot in het centrum.