banner

Nieuwbouw 50 arbeidsmigranten op bedrijfslocatie Oisterwijk


De gemeente Oisterwijk is voornemens onder voorwaarden medewerking te verlenen aan en agrarisch bedrijf aan de Oliviersweg 9, om een geheel nieuwe bedrijfsruimte te bouwen die bedoeld is om te voorzien in de huisvesting van arbeidsmigranten, werkzaam op het eigen bedrijf.

Het nieuwe gebouw zou kunnen voorzien in huisvesting van in totaal 50 (buitenlandse) werknemers, die werkzaam zijn op dit glastuinbouwbedrijf. Het betreft een uitbreiding c.q. vervanging van de daartoe reeds bestaande en ook als zodanig bestemde woonruimte voor 18 werknemers / arbeidsmigranten op het bedrijf. Het agrarisch bedrijf voorziet al jaren in de huisvesting van eigen werknemers uit m.n. Polen. Een uitbreiding van het aantal werknemers is direct gerelateerd aan de in het recente verleden gerealiseerde uitbreiding van de glastuinbouwkassen. Gevraagd wordt om 50 werknemers te huisvesten, in de ruimtelijke onderbouwing behorend bij de aanvraag zal moeten worden beargumenteerd dat deze aantallen ook noodzakelijk zijn voor dit bedrijf. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling aan derden huisvesting te bieden, die niet aan het bedrijf verbonden zijn.