ondernemers

Huisarts wil AZC Oisterwijk behouden


Een Oisterwijkse huisarts heeft aan de gemeente en politiek een oproep gezonden het AZC in Oisterwijk te behouden: 

Een muzikale traktatie tijdens een open dag op AZC… (Foto: Sarmad Omar)

Als huisarts binnen uw gemeente werk ik ook naast de reguliere praktijk al meer dan 26 jaar in het asielzoekerscentrum te Oisterwijk. Nu wordt er binnenkort beslist over het verlengen van de overeenkomst met het AZC Oisterwijk met de gemeente Oisterwijk.

Als huisarts zie ik wat er voor goeds gedaan wordt voor de asielzoekers en hoe deze op enkele raddraaiers na (die het laatste jaar ten tonele zijn gekomen) dankbaar zijn voor de goede opvang in de gemeente Oisterwijk.

Als huisarts ken ik meestal het verhaal achter de vlucht en dat is in de meeste gevallen meer dan schrijnend. De details zal ik u onthouden.

Het AZC Oisterwijk is een goed georganiseerd AZC van niet enorme omvang. De mensen die status krijgen in of buiten Oisterwijk doen hun best te integreren (dat zie ik bij de mensen die bij mij in de reguliere praktijk komen die in Oisterwijk zijn blijven wonen).

Landelijk zijn wij huisartsen bezig de kleine groep jongeren die overlast veroorzaken naar speciale AZC, bijzondere opvang te laten verhuizen om zo de rust en balans weer te hervatten.

Als huisarts doe ik een beroep op u allen om dit mooie azc met geschiedenis binnen Oisterwijk ook binnen Oisterwijk te behouden. Zo blijft Oisterwijk een bijzondere rol behouden bij de zorg voor de erg kwetsbare asielzoekers en dat is het allergrootste deel.

(Naam bekend bij de gemeente)