banner

Gemeente stelt besluit AZC Oisterwijk uit


In tegenstelling tot eerdere berichten , gaat het college (burgemeester en wethouders) het besluit over voortzetting van het AZC uitstellen.

Een muzikale traktatie tijdens een open dag op AZC… (Foto: Sarmad Omar)

Daarbij is overigens niet gezegd dat ook de gemeenteraad haar besluit gaat uitstellen. Een aantal politici hebben al laten weten dat ze overwegen de besluitvorming naar de raad te trekken, en dit niet aan het college over te laten.

Op 4 april heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met gemeente en COA. Tijdens dat overleg heeft het COA mondeling te kennen gegeven de bestuursovereenkomst te willen verlengen en aangekondigd dat een voorstel van een bestuursovereenkomst daartoe medio mei 2019 aan het college zal worden toegezonden. Daarna volgt de dialoogavond met inwoners. Het college verwacht in augustus een voorlopig besluit te nemen, in september wil het college een informatie avond houden, daarna volgt een commissievergadering, een raadsvergadering waarin de raad wensen en bedenkingen mag geven, en half oktober het definitieve besluit van het college.

Tussentijds staat echter nog het verzoek van de VVD op de agenda, met de vraag aan de raad, om het gehele besluit niet door het college, maar door de raad te laten uitvoeren. Als de meerderheid van de raad daartoe besluit, zal bovenstaande anders verlopen. Dan geeft de raad geen wensen aan, maar beslist de raad zelf.

Dialoogavond

Op donderdagavond 23 mei om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) organiseert de gemeenteraad van Oisterwijk in Den Boogaard in Moergestel een dialoogavond over de verlenging van het asielzoekerscentrum (AZC). Wil je hierover van gedachten wisselen met andere inwoners, organisaties en verenigingen? Meld je dan aan! Dat kan via www.oisterwijk.nl/dialoogavondazc.