banner

AZC Oisterwijk ontbreekt in jaarverslag handhaving


In het door de gemeente opgestelde jaarverslag over handhaving in Oisterwijk, ontbreekt volledig de AZC gerelateerde overlast, criminaliteit en aanpak daarvan.

Vele meldingen zijn de laatste anderhalf jaar voorbij gekomen in het nieuws; er was een overduidelijke toename van overlast en crimineel gedrag van een groep AZC bewoners. De burgemeester heeft hierop medio 2018 speciaal beleid gemaakt en maatregelen afgekondigd. Vorige maand bleek dat de problemen op en rond het AZC groter zijn dan tot nu bekend was.

Prioriteiten

Voor diverse groepen inwoners en vormen van handhaving heeft de gemeente separaat beleid gemaakt. Daarbij zijn prioriteiten afgesproken en in het Jaarverslag Handhaving 2018 wordt uitleg gegeven wat daarmee in 2018 is gedaan. Bijvoorbeeld ‘Alcohol’ en ‘Drugs’ staan apart vermeld, ‘Burenruzies’ vormen een aparte groep, en ook ‘Hangjongeren’ is een onderwerp. Zo worden er tientallen onderwerpen benoemd, waarvoor beleid is gemaakt en handhaving in hoge, middel of lage prioriteit is aangegeven. Beleid dat ‘voortdurend in ontwikkeling is’. Een uitgebreid jaarverslag over handhavingstaken waar in 2018 aan gewerkt is, en wat daar zoal bij komt kijken.

Politie doet onderzoek naar een steekpartij op AZC Oisterwijk (Foto ter illustratie: Toby de Kort).

Geen AZC

Volledig ontbreekt ieder woord over de aanpak van de omvangrijke overlast en criminaliteit, die afgelopen anderhalf jaar is ervaren, veroorzaakt door een relatief kleine groep AZC bewoners. Een belangrijk onderwerp. Zo enorm belangrijk dat de burgemeester er meerdere malen separate maatregelen voor heeft moeten nemen, deze maatregelen heeft aangekondigd in berichten in de media, en hij er samen met zijn ambtenaar regelmatig overleg over voert met justitie en politie.
Vooral en bovenal ook belangrijk, omdat inwoners – en zo blijkt ook AZC bewoners – gedupeerd worden; slachtoffer worden van crimineel gedrag van deze groep.

Individuele zaak

Niets daarover in het jaarverslag. De woordvoerder van verantwoordelijk burgemeester Hans Janssen: ‘Het betreft een algemeen jaarverslag. Het doel is om het handhavingsbeleid in brede zin te kunnen evalueren (grote lijnen en ontwikkelingen). Daarbij gaan we niet in op individuele zaken.’  Niet alleen in het jaarverslag, maar ook persvragen over deze handhaving blijven vooralsnog onbeantwoord.

Bevoegdheid intrekken

Voor de grote groep welwillende vluchtelingen willen velen wél gastvrije opvang verzorgen.  (Foto ter illustratie: Sarmad Omar)

Over de al of niet voortzetting van het AZC, werden diverse onderzoeken gedaan, en werd recent een discussie avond gehouden. Uit dit alles blijkt dat niet het AZC als opvanglocatie, maar de overlast en de handhaving het grootste vraagstuk blijkt. Er volgen komende maanden diverse collegevergaderingen, een dialoogavond, twee commissievergaderingen, en minstens één of misschien twee raadsvergaderingen om hierover te praten. Ook is de aanhoudende overlast voor diverse politici aanleiding om de bevoegdheid over de toekomst van het AZC weg te halen bij het college (burgemeester en wethouders) en die beslissing aan de gemeenteraad over te laten.

Donderdag 23 mei om 19:30 uur is eenieder welkom in Den Boogaard om mee te praten over het AZC in Oisterwijk.