banner

Aanvraag voortzetting bekend maar geen informatie over incidenten AZC Oisterwijk


Gemeente Oisterwijk heeft gereageerd op vragen van de VVD over incidenten op en rondom AZC Oisterwijk. Hieruit blijkt dat er nog geen informatie beschikbaar is over incidenten in 2018 binnen de opvanglocatie, maar ook dat er geheel geen informatie beschikbaar is van incidenten buiten de opvanglocatie. COA wil AZC Oisterwijk voor tien jaar voortzetten; ook met de overlastgevende doelgroep.

Politie doet onderzoek naar een steekpartij op AZC Oisterwijk (Foto ter illustratie: Toby de Kort).

Geen antwoord

Vragen over incidentomvang en effecten zijn door onze redactie eerder ook gesteld, en ook toen bleek uit de reactie van de gemeente, dat die informatie niet voorhanden is. Op de vraag welke informatie de gemeente gebruikt voor haar besluitvorming, kwam ook na herhaaldelijk verzoek gedurende enkele maanden geen antwoord, geen enkele reactie.

Behalve wat er in de media verschijnt, is niet bekend wat en hoe omvangrijk de exacte overlast is. Wel werd enkele weken terug uit gesprekken met inwoners en AZC bewoners duidelijk, dat die overlast groter is dan tot nu toe gepubliceerd.

Maatregelen

Wel heeft de gemeente een aantal maatregelen genoemd die afgelopen jaar volgens hen zijn genomen: Het aantal AMV’ers (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) is teruggeschroefd of tijdelijk overgeplaatst, de beveiliging en begeleiding is geïntensiveerd, er zijn omwonendenoverleggen om overlast te inventariseren, er zijn gebiedsverboden uitgereikt, er waren kamercontroles, straffen met inhouden leefgeld, strengere controle op alcohol gebruik, en er zijn extra activiteiten georganiseerd.

Maar onbekend is hoeveel effect die hebben, wat er feitelijk aan overlast was, en nu is weggenomen door die maatregelen. De gemeente kan er niks over zeggen.

In de praktijk blijkt, dat die maatregelen in ieder geval nog niet afdoende werken. De overlast is ook eind 2018 en in 2019 niet weggenomen.

Kosten

Wat wel bekend is zijn de algemene kosten en inkomsten voor de gemeente. De gemeente heeft op verzoek van de VVD onderstaande overzicht opgegeven. In dit overzicht zijn geen kosten opgenomen voor bijvoorbeeld Politie inzet of andere hulpdiensten, uren van ambtenaren, of nadelige kosten voor bijvoorbeeld ondernemers die beveiliging inhuren of gedupeerden van diefstallen en dergelijke. Ook zijn geen kosten en baten opgenomen voor AZC bewoners die langer dan een jaar hier verblijven; deze worden als reguliere inwoner meegerekend in de kosten en baten.

Toekomst

Het COA wil AZC Oisterwijk voor tien jaar voortzetten met – net als nu – 450 bewoners. Dat heeft het COA op 4 april mondeling, en op 24 april schriftelijk aan gemeente Oisterwijk laten weten. Er kunnen geen toezeggingen worden gedaan over selectie op de leeftijd, afkomst of gedrag van deze bewoners. Het COA wil in Oisterwijk dezelfde samenstelling van bewoners plaatsen zoals die in Nederland binnen komen. Dus ook als daar overlastgevende personen bij zitten.

Eerdere signalen vanuit inwoners en politiek, met de wens (of eis) om bij het AZC in Oisterwijk een specifieke doelgroep te weren, zou daarmee (zoals het COA dat nu aangeeft) niet mogelijk zijn.

Politiek

Vanuit de politiek komen berichten dat die snel duidelijkheid willen geven over de toekomst van het AZC, en strengere eisen willen stellen aan het beperken van de overlast. VVD heeft laten weten dat ze het besluit bij de raad, en niet aan het college (burgemeester en wethouders) willen laten; die afweging staat als eerste op de agenda. Algemeen Belang is het met de VVD eens, en heeft aangegeven dat de gemeenteraad de afgelopen 10 jaar niks gedaan heeft qua evaluatie of controle: ‘ Ik wijs naar niemand. Er is geen schuld, maar voor mij is het wel een feit dat we als raad niet scherp genoeg zijn hierop,’ aldus raadslid Inge van Beers. 

Dialoogavond

Op donderdagavond 23 mei om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) organiseert de gemeenteraad van Oisterwijk in Den Boogaard in Moergestel een dialoogavond over de verlenging van het asielzoekerscentrum (AZC). Wil je hierover van gedachten wisselen met andere inwoners, organisaties en verenigingen? Meld je dan aan! Dat kan via www.oisterwijk.nl/dialoogavondazc.