banner

Woningbouw KVL Oisterwijk krijgt vervolg


Met de bedrijven in de omgeving moet wethouder Peter Smit nog overeenstemming krijgen, en dat zal een flinke kluif worden, maar als dat lukt kan een rood blokje worden ingevuld.

Het is een laatste stuk van het huidige KVL plan, maar zou ook een begin kunnen worden van het recent geopperde plan voor een grootschalige uitbreiding van het KVL woongebied (zie kaart). Er zou in de toekomst gekozen kunnen worden om een deel van het bedrijventerrein rondom het KVL-terrein te transformeren naar bijvoorbeeld wonen.

Vooruitlopend op deze toekomstige ontwikkeling, en met de belofte dat eerst de bezwaren van de naastgelegen bedrijven en de onveilige verkeerssituatie worden weggenomen, heeft de raad donderdag ingestemd met de bouw van een blok huurdersappartementen. Dat gebouw past nu volgens de gemeenteraad niet in de aangrenzende bedrijfsmatige omgeving en werd hierop al tweemaal tegen gehouden.

De vraag is of het wegnemen van deze bezwaren lukt, en wat hiervoor ondernomen moet worden. Denkbaar is bijvoorbeeld uitkoop van de bedrijven, of aanpassen van de plannen. In die zin is er een besluit genomen, waarvan de uitkomst nog niet duidelijk is.

Situatieschets van bedrijven rondom de nieuwe KVL woonwijk (midden), met in rood rondom een idee voor toekomstige woningbouw op locaties van huidige bedrijven. Links en linksboven de rand van de woonwijk Pannenschuur; rechts het industrieterrein van Oisterwijk; onder-midden de oude gebouwen van de KVL; rechtsonder het spoor.