ondernemers

Verkeersplan Moergestel hield raad flink bezig


Niet alleen Veilig Verkeer Nederland, maar ook het overgrote deel van de raadsleden heeft donderdagavond aangegeven dat de voorliggende plannen niet voldoende zijn.

Voorstel tot aanpassen verkeer in Moergestel (Bron: Gemeente Oisterwijk)

‘De gemeente benadert het plan vanuit de gedachte, dat de verkeersproblematiek in Moergestel mogelijk kan worden opgelost c.q. verbeterd door de verkeersstromen binnen de kern iets anders te leiden… … dit plan is gebaseerd op een verkeerde benadering van de problematiek,’ aldus Ingenieur Mulder (VVN) na het lezen van de stukken. VVN is van mening dat de uitgangspunten van het plan niet of nauwelijks over veiligheid gaat. Volgens hem moet het doorgaand verkeer geweerd worden.

Vanuit de raad kwam uit diverse sprekers naar boven dat de gemeentelijke verkeersplannen te weinig zijn onderzocht, en te weinig gericht zijn op wat inwoners echt willen. Er werd ook aangegeven dat bepaalde vraagstelling door gemeente aan de inwoners ontbrak, en dat een eerder besluit van de raad niet was meegenomen. Er was volgens meerdere partijen geen sprake van een zorgvuldig proces.

Wethouder Verkeer, Dion Dankers, hield een pleidooi over de complexe materie, en sprak zijn hoop uit dat VVN een uitgebreider onderzoek had gedaan dan de eerste indruk die ze nu per mail hebben gegeven, ‘want daar kunnen we mat mee’.  Volgens hem gaat het nu enkel om al of geen rondweg, en een start tot verdere uitwerking van een plan tot verbetering van verkeer in Moergestel, maar moet de detail uitwerking later worden gevormd en wil hij daarbij graag de aangeboden visies meenemen.

Het nu voorgelegde plan werd echter niet goedgekeurd, en ook met uitleg kon de wethouder  bij de raadsleden de handen niet op elkaar krijgen. Jean Coumans (PrO) vroeg zich af waarom de wethouder niet eerder partijen als VVN heeft gevraagd; Jan Jonkers (AB) benadrukte die stelling en sprak over verloren vertrouwen en onzorgvuldig informeren. VVD gaf eveneens die ontbrekende kant aan. PGB en CDA waren iets gematigder, maar vonden het huidige plan ook onvoldoende.

Over het al of niet remmen, of juist omleiden van doorgaand landbouw en vrachtverkeer kwam nog geen duidelijke richting. De raad heeft het college (burgemeester en wethouders) opdracht gegeven nader onderzoek te doen, en nader met inwoners en deskundigen te praten, om het komende jaar te gebruiken om te komen tot een nieuw, uitgebreid en zorgvuldig voorbereid en onderzocht raadsvoorstel.