banner

Veilig Verkeer Nederland fluit gemeente terug


Na een bevraging onder inwoners van Moergestel, en het samen met de verkeersplannen van de gemeente voorleggen daarvan aan Veilig Verkeer Nederland (VVN), komt deze organisatie met een tegengesteld advies: ‘Niet doen dus!’ geschreven in hoofdletters, de nadruk ligt er op.

‘De gemeente benadert het plan vanuit de gedachte, dat de verkeersproblematiek in Moergestel mogelijk kan worden opgelost c.q. verbeterd door de verkeersstromen binnen de kern iets anders te leiden… … dit plan is gebaseerd op een verkeerde benadering van de problematiek,’ aldus Ingenieur Mulder (VVN) na het lezen van de stukken. ‘Verkeer moet alleen worden toegelaten als het centrum gebonden is,’ zo is een van zijn conclusies, iets waar het plan niet vanuit gaat. VVN geeft de gemeente een advies, dat uitgaat van een geheel nieuwe aanpak, om te komen tot een geheel nieuw plan.

Voorstel tot aanpassen verkeer in Moergestel (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Inwoners in Moergestel hebben op eigen initiatief een enquête gehouden onder 120 huisadressen, bewoners van Rootven en Tilburgseweg, en zullen de uitkomsten hiervan, samen met de reactie van VVN, komende raadsvergadering presenteren. Uit deze door burgers georganiseerde inspraak blijkt vooral de frustratie, dat inwoners op een informatie avond van de gemeente niet mochten stemmen op een keuze, die eerder door de gemeenteraad als opdracht aan het college (burgemeester en wethouders)  was meegegeven. Destijds werd door de ruime meerderheid van de gemeenteraad besloten, om ‘alles in het werk te stellen tot het realiseren van een ontsluitingsweg… …voor vracht- en landbouwverkeer, ter ontlasting van het centrum van Moergestel.’ Dit plan is volgens het college onnodig, vanwege andere maatregelen en de toekomstige verbreding van de A58. Uit dit burgeronderzoek blijkt, dat niemand van de bevraagden voor het door het college  ingebrachte voorstel is.