banner

Rob en Robbie in kasteel Nemerlaer Haaren


Vanaf zondag 14 april tot en met zondag 25 mei is er een interessante expositie in Kasteel Nemerlaer, die een verrassende kijk geeft op de Bommeler- en Tielerwaard.

Er leven daar nogal wat sagen, legenden en historische curiositeiten, die soms echt doen griezelen. Ze worden verteld door Robbie Dell’Aira, een bekend kunsthistoricus en nogal apart geïllustreerd door Rob Reis. De expositie wordt gebracht onder de intrigerende titel: Van zoete moeder tot Doctor Faustus. Robbie zal tijdens zijn aanwezigheid op zondagen bij belangstelling voorlezen uit deze boeiende streekvertelsels, zoals hij ze noemt.
De tentoonstelling is iedere zondag toegankelijk van 11-5 en de overige dagen op aanvraag voor minstens zes personen tegelijk. Bel 06-49264784.

Hieronder een mooie film van Kasteel Nemerlaer, gemaakt door Oisterwijk in Beeld: