banner

Raad wijst groen hart voor KVL Oisterwijk af


Het ooit in beginfase benoemde idee om het middengebied van KVL groen te houden, en het verzoek van de nieuwe bewoners in 2018 om dit alsnog te realiseren, is door het college (burgemeester en wethouders) afgewezen. De plek is aangewezen voor woningbouw, en dat blijft zo. Ook de gemeenteraad heeft dit plan nu afgewezen.

Glooiend stadsgroen met kunst, zou niet misstaan op KVL

Het Burgerinitiatiefvoorstel KVL-middengebied omvat ‘het terugdraaien van de voorgenomen plannen om twee appartementencomplexen te bouwen op het binnenterrein van het KVL-terrein’ en werd ingediend door de nieuwe bewoners rondom deze locatie. Daarmee zou een open ruimte die al geruime tijd bestaat vrij worden gehouden voor een parkje. Eenzelfde idee werd geopperd bij een prijsvraag in 2010.

Samengevat stelt de gemeente dat het nieuwe bestemmingsplan zorgvuldig is vastgesteld, er al voldoende ruimte is voor groen in het hart van de KVL, er woningbehoefte is voor de geplande appartementen en tot slot de kosten:  De gemeente zal circa € 1.400.000,– aan geraamde opbrengst missen en het terugdraaien van reeds aangegane overeenkomst met de aannemer zou naar schatting € 1.300.000,– bedragen. Samen 2.7 miljoen.

Het college en ook de raad heeft besloten dit verzoek niet honoreren.