banner

PrO Oisterwijk jubelt maar zwijgt over kwestie Janssen


Partij PrO jubelt in een vandaag verzonden persbericht over nieuwe mensen en stappen na een roerige periode, maar de door raadslid Stefanie Vulders beloofde brief met informatie en uitleg over de door PrO aan het adres van burgemeester Janssen geuite beschuldigingen blijft opnieuw opvallend afwezig. Ook fractievoorzitter Jean Coumans, die vorig jaar in een raadsvergaderingen de beschuldigingen uitsprak, heeft ondanks herhaaldelijk verzoek nog geen uitleg gegeven. Hij beschuldigde de burgemeester destijds openlijk van lekken en negatief framen. Het lekken is duidelijk geworden; het negatief framen is nooit bewezen.

Bericht van PrO:

PrO vindt nieuwe elan

De fractie van PrO begin 2018, Ruud van der Star en Christel Heus verlieten de raad, Jan de Laat werd wethouder maar verliet die plek en komt binnenkort als raadslid terug, maar niet onder de PrO vlag (Foto: Gemeente Oisterwijk)

Na alle politieke en bestuurlijke perikelen, heeft de algemene ledenvergadering (ALV) van maandag 1 april de politieke vereniging PrO nieuw elan gegeven! Natuurlijk werd het verlies van een zetel aan een eenmansfractie, ook al is het conform de Kieswet, moreel afgekeurd. Maar juist daardoor was de sfeer en toon op de ALV  uitermate positief en constructief, en bovenal strijdvaardig.

De ALV had veel waardering voor de politieke resultaten die de PrO raadsfractie ondanks al deze perikelen heeft weten te realiseren in deze bestuursperiode. Op het gebied van sociaal ondernemerschap, biodiversiteit, duurzame ontwikkeling, eenzaamheid en armoede. Precies dat wat PrO wil zijn: groen en sociaal.

Dit nieuwe elan bleek  ook uit het  resultaat van de oproep voor nieuwe bestuursleden. Het bestuur moet versterkt worden. Liefst 4 PrO leden melden zich hiervoor enthousiast  aan (Lard-Jan Janssen, Ivo Maas, Anc Burggraaff en Wil de Kort).  Daarmee is het bestuur weer op volle sterkte. Met het oog op de komende verkiezingen absoluut noodzakelijk,  en…. een sterk bestuur is ook een stimulerende steun voor de raadsfractie PrO.

Dit nieuwe elan –  jeugdig elan – is er ook bij de PrO raadsfractie, die nieuwe speerpunten benoemd heeft op het gebied van bio-industrie, woningen voor jongeren en minder draagkrachtigen, en communicatie tussen gemeente en inwoners.

De combinatie van een enthousiaste, deskundige raadsfractie en een krachtig bestuur geeft PrO vertrouwen voor de toekomst: Op naar PrO 2020.

 

Delen: