banner

Praat woensdag mee met VVD over AZC Oisterwijk


AZC, ja of nee? Die vraagt legt VVD Oisterwijk voor aan haar leden en betrokkenen.

Een muzikale traktatie tijdens een open dag op AZC… (Foto: Sarmad Omar)

In 2020 loopt de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Oisterwijk en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers af. Medio 2019 krijgt de gemeenteraad dit onderwerp in behandeling. In aanloop naar de bespreking hiervan in de raad, wil VVD Oisterwijk met haar leden en betrokkenen hierover praten, om een afgewogen standpunt te kunnen vormen.

Dit doen ze op woensdag 17 april om 19:30 uur in Klein Speik.

Opgemerkt moet worden dat dit geen gemeentelijke of raadsbrede bijeenkomst is, het is de partij VVD die na deze bijeenkomst deze informatie voor haar eigen afwegingen gebruikt. Later in het jaar zal er ook een bijeenkomst komen vanuit de gemeente, de datum daarvan is nog niet bekend.