banner

Onveilige situaties AZC Oisterwijk groter dan verwacht


Nog onbekende verhalen van wijkbewoners én AZC bewoners raken en schokken de aanwezigen op discussie avond. Een nog onbekende omvang van veiligheidsproblemen komt boven tafel.

Door Joris van der Pijll

Woensdagavond werd er een eerste discussie avond georganiseerd door de VVD in Oisterwijk, over het AZC in Oisterwijk. De partij had tot doel om informatie op te halen van betrokkenen. De groep aanwezigen was niet groot, maar de mix in diversiteit was wel aanwezig. Hieruit ontstond een goede en respectvolle gedachtewisseling. Voors en tegens kwamen aan bod.

Inwoners, politici en AZC bewoners in gesprek over de toekomst van AZC Oisterwijk (Foto: Joris van der Pijll)

Veiligheid
Opvallend op deze avond, waren de verhalen van overlast, met ook gevaarlijke en bedreigende situaties. Vooral de laatste twee jaar kregen die een meer structureel karakter. De gebeurtenissen die door de aanwezigen werden benoemd variëren van geschreeuw in de nacht, meerdere inbraken, ongewenste personen in huis, bedreigingen, tot en met het zien van een moord. Een groot deel van de aanwezigen waren verbaasd over deze omvang, en duidelijk werd dat lang niet alle gebeurtenissen, in aard en omvang, het lokale nieuws halen.

Opvallend en schrijnend was ook te horen dat niet alleen Oisterwijkse dorpsbewoners en ondernemers, maar juist ook gezinnen met kleine kinderen die op het AZC wonen hiervan slachtoffer zijn. Begeleiding kan niets doen, of durft niet, wordt zelf bedreigd. Als hiervoor de politie komt, worden de ouders die klagen ook bedreigd. Ook AZC bewoners worden bestolen; er is geen veilig thuis op het AZC.

Tot slot viel op, dat het juist ook deze mensen zijn, gedupeerden van de kleine groep overlast veroorzakende AZC bewoners, die heel graag willen dat de opvang voor echte vluchtelingen blijft.

Gastvrij
Oisterwijk is een gastvrije gemeente, en ook daar waren velen het over eens: het is tientallen jaren goed gegaan. De opvang van echte vluchtelingen, en de integratie van deze dankbare mensen, is een groot goed, waar Oisterwijk trots op mag zijn. Wat niet alleen op deze avond, maar ook afgelopen jaar in diverse onderzoeken en bevragingen naar boven kwam, is dat de meeste mensen de opvang van vluchtelingen belangrijk vinden, mits het op een goede en veilige manier kan.

Het draagvlak voor de opvang van en hulp aan vluchtelingen, is zelfs bij gedupeerden nog steeds aanwezig. Meerdere personen en organisaties willen graag helpen en ontvangen, en maken ondanks de ellende die ze meemaken, goed en bewust onderscheid tussen de kleine groep overlastgevers, en het overgrote deel van fijne mensen, met goede intenties. Aanwezigen vonden dat voor hen de huisvesting en begeleiding beter moet.

Zeggenschap
Inwoners willen niet alleen hun mening mogen geven, maar ook zeggenschap hebben in een eventueel vervolg. Een deel van de discussie werd dan ook gericht op de vorm en mogelijkheden van zeggenschap op aankomende besluiten. Niet zoals het nu geregeld is, waar een college (burgemeester en wethouders) samen met het landelijke COA een besluit neemt, maar vanuit en met het lokale volk. Inwoners moeten zeggenschap krijgen, vertegenwoordigt door de door hen gekozen volksvertegenwoordigers, de raadsleden. Tot nu toe zijn er een aantal raadsleden die aangeven niet alleen hun mening te willen geven, maar ook zelf willen bepalen of en hoe de opvang van asielzoekers in Oisterwijk geregeld mag worden.

Uit al deze en eerdere indrukken tot nu toe samengevat: Het COA is verantwoordelijk voor de uitvoering, maar velen vinden overduidelijk dat de gemeente strikte voorwaarden moet stellen aan de manier waarop. Een respectvolle en goede zorg voor de goedwillende vluchteling én een gegarandeerde veiligheid voor hen, de inwoners van Oisterwijk, ondernemers en personeel. Lukt dat niet, dan verwacht men een Burgemeester die veiligheid voorop stelt, zorgt voor orde en handhaving, die eis bij de landelijke overheid neerlegt, en als dat niet lukt desnoods opdracht geeft tot sluiting …

23 mei om 19.30 uur is er in Den Boogaard Moergestel een dialoogavond. Op deze avond willen de raadsleden met betrokkenen in gesprek over het AZC in Oisterwijk. Deze avond is openbaar toegankelijk.