banner

Oisterwijk wil geen vaste bewoning recreatiegebied Noenes Haaren


Gemeente Oisterwijk heeft, vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling, aan Gemeente Haaren aangegeven dat vaste bewoning en uitbreiding van bouwmogelijkheden in het gebied niet wenselijk is.

Recreatiegebied De Noenes, nu nog Gemeente Haaren, binnenkort Gemeente Oisterwijk (Bron: Google Maps).

Formeel heeft Gemeente Oisterwijk nog geen zeggenschap over besluiten die in Haaren worden genomen; maar er is wel overleg over besluiten van grotere omvang, en zaken die van invloed zijn op de periode na de herindeling, zo ook in deze situatie.

Gemeente Haaren wil het bestemmingsplan van recreatiegebied De Noenes (aantal percelen voor recreatief gebruik; in dit geval met gedoogbeleid voor permanente bewoners van voor 2003) vernieuwen, en ruime mogelijkheden geven tot bebouwing. Ook ziet Gemeente Haaren een vaste bewoning als een goede mogelijkheid.

Omdat dit afwijkt van het Oisterwijkse beleid op Oisterwijkse recreatiebestemming, en toekomstige handhaving lastiger is als er nu dergelijke besluiten worden genomen, verzoekt Gemeente Oisterwijk aan Gemeente Haaren nu al gezamenlijk het nieuwe bestemmingsplan in te richten. In Oisterwijk en ook vanuit de Provincie wordt vaste bewoning bij recreatiebestemming tegen gegaan.

Gemeente Oisterwijk heeft dit aan Gemeente Haaren kenbaar gemaakt. Mocht Haaren in strijd met de wensen van Oisterwijk handelen, dan kan Gemeente Oisterwijk dit besluit later herzien, maar dat zou extra tijd en inzet vragen. Er zou dan opnieuw een bestemmingsplan gemaakt moeten worden. Het is daarom dat er een verzoek is ingediend het nieuwe bestemmingsplan samen vorm te geven.