banner

Niet uitgevoerd werk op uitvaart factuur


In alle emotie komen ze voorbij: facturen van de uitvaart van uw familielid. Plots valt uw oog op een kostenpost die wel erg hoog is, hoger dan bij een ander familielid van enkele jaren terug, en zelfs ook van werk dat niet is uitgevoerd! Wat is hier aan de hand? Een goed gesprek met de verantwoordelijken van de lokale begraafplaatsen werkt verhelderend.

door Joris van der Pijll

Het voorbeeld kwam boven bij een familie in Oisterwijk, die de volgens hen opvallend hoge factuur met andere familieleden besprak. En zo popte er verschillende bedragen op, die in 2-3 jaar tijd enorme verschillen lieten zien. ‘Bij de fusie van de parochies van Oisterwijk, Moergestel en Haaren hebben we, volgens advies van het Bisdom, enkele jaren terug alle bedragen opnieuw vastgesteld tot een uniform bedrag,’ zo geeft Stan van den Eijnden uitleg. Hij is als bestuurslid betrokken bij de begraafplaatsen. ‘Die van de Petrus zijn omlaag gegaan, andere bedragen gingen omhoog.’ Het verklaart direct het verschil.

Niet vreemd

De begraafplaats bij de Petruskerk (Foto: Marnix Versteegh)

Uit recent onderzoek van Monuta, en de cijfers die zij geven over kosten van begraafplaatsen in omliggende gemeenten, zijn de huidige tarieven niet vreemd. Verschillen zijn er nauwelijks. Wel merkt Van den Eijnden op, dat de kosten steeds hoger worden, met name door afname van het aantal begrafenissen. ‘Met 32.000 inwoners zijn er ongeveer 400 uitvaarten. In de gehele parochie wordt van ongeveer 20 personen na crematie de urn op onze begraafplaats geplaatst, en ongeveer 80 personen worden begraven. Dat was twintig jaar geleden nog ongeveer 250. Omdat we met de nabestaanden een overeenkomst aangaan van twintig jaar, moeten we ook voor die gehele periode geld reserveren om de begraafplaatsen te blijven onderhouden. Minder begrafenissen, maar een toename in onderhoudskosten.’

Kosten
De onderhoudskosten die berekend worden, komen ten goede aan de begraafplaatsen zelf, er is geen sprake van winst. Ze zijn nodig voor onderhoud van groen, kleine gebouwen, afvoer van afval. ‘Gedeeltelijk wordt het onderhoud uitgevoerd door vrijwilligers, groter onderhoud en het plaatsen of ruimen van graven en urnen, is werk voor door ons ingehuurde professionals.’ Vrijwilligers houden de begraafplaatsen en urnenmuur netjes en schoon, en geven bezoekers uitleg. De inzet van ingehuurde vakmensen, verklaart direct ook de hoogte van de kosten voor uitgevoerd werk. Overigens geldt voor alle locaties eenzelfde vast bedrag. ‘Wij huren daarvoor mensen in die daarvoor de juiste middelen hebben. Het is soms zwaar werk en het moet zorgvuldig en veilig worden uitgevoerd.’

Aanmelden
Sandra Hoefnagels-van Zeijl verzorgt het secretariaat, en ontvangt de eerste aanmelding voor een begrafenis of plaatsing van een urn: ‘We krijgen die bijna altijd via een uitvaartbegeleider, en geven dan informatie over de kosten en voorwaarden. De nabestaanden worden uitgenodigd voor een bezoek aan de begraafplaats, de beheerder ontvangt hen en geeft aan wat de mogelijkheden zijn.’ Wat veel mensen niet weten, is dat er ook een wettelijke registratie plaats moet vinden: ‘De gegevens van de overledene, en ook die van de rechthebbende nabestaanden worden vastgelegd in onze administratie.’

Verdwenen
Waar het mis gaat, is als nabestaanden zelf onaangekondigd een urn bijplaatsen, of bijvoorbeeld een urn en afdekplaat verwijderen. Vaak uit onwetendheid, nemen ze geen contact op met het secretariaat. Ze zijn niet geïnformeerd, en kunnen niet geïnformeerd worden. Het komt niet vaak voor, maar af en toe verdwijnt er een urn uit de urnenmuur, zonder dat iemand weet waar die is gebleven. Ook zijn er nabestaanden die een urn bij een graf plaatsen van een eerder overleden familielid. ‘Ze nemen een schop mee en graven zelf een gat.’ Het mag verbazingwekkend zijn, maar het gebeurt. ‘Als mensen zo zelf werkzaamheden uitvoeren, is er geen registratie mogelijk.’ Het is niet toegestaan, en als de beheerder van de begraafplaats het weet, er achter komt, komt er achteraf alsnog een registratie, en ook een factuur. Ook wordt in dat geval de post ‘werkzaamheden’ berekend, ondanks dat die voor een klein deel zijn uitgevoerd. ‘We moeten het registreren, dat zijn we verplicht.’ En Van den Eijnden voegt toe: ‘Als we dat niet berekenen, is het eind zoek.’

Vooraf
Sommige uitvaartverzekeringen vergoeden wel een begrafenis of crematie, maar in geval van crematie niet het in een muur of graf plaatsen van een urn. Goed om daar vooraf over na te denken, juist ook om de nabestaanden niet te confronteren met onverwachte keuzes en kosten. Een uitvaartbegeleider kan u ook vooraf informeren over alle andere zaken die bij een uitvaart komen kijken, en u tijdig in contact brengen met het secretariaat van de begraafplaatsen. U bent dan goed geïnformeerd, en niemand komt voor verrassingen te staan.