banner

Meer dan 500 films in Beeldbank Oisterwijk


In juni 2018 presenteerde de Stichting Oisterwijk Verbeeld(t) de Beeldbank, met een kleine tweehonderd films en filmpjes; inmiddels zijn dat er meer dan vijfhonderd.

De Stichting Oisterwijk Verbeeld(t) (o.m. makers van de oorlogsfilm Schaduwspel) heeft het omvangrijke en langlopend project opgezet met vrijwilligers, om zoveel mogelijk beeldmateriaal te verzamelen dat een impressie geeft van de geschiedenis van en het dagelijks leven in de kernen van de gemeente Oisterwijk. Deze zijn deels door de beheerders van de databank zelf verzameld, maar een groot deel bestaat uit materiaal wat vanuit de gemeenschap zelf is aangedragen. De beeldbank krijgt doorgaans VHS-banden en 8 mm-filmpjes aangeboden, die vervolgens door de beheerders worden gedigitaliseerd en online geplaatst. Daaronder zijn ook een groot aantal banden en diskettes uit het pre-digitale archief van LOVO. Het beeldmateriaal is in diverse categorieën ingedeeld, wat het de bezoeker van de beeldbank makkelijker maakt om de onderwerpen om de onderwerpen die zijn interesse hebben te vinden.

Dhr. Mutsaerts aan het werk in een fles, te zien in oude beelden bij de Beeldbank.

Naast interessante documentaires en interviews bevat de beeldbank vooral ook veel privé-materiaal. Deze filmpjes van bijvoorbeeld een priesterwijding, een eerste plechtige communie, een buurtfeest of een kijkje in een klaslokaal geven een leuke maar ook waardevolle indruk van hoe het leven er in de verschillende decennia die achter ons liggen verliep.

Wekelijks presenteren Oisterwijk Nieuws en Nieuwsklok, samen met de Beeldbank, een onderwerp, om zo aandacht te vragen voor het opgeslagen historische materiaal.

Oproep voor het aanbieden van films
Er liggen in dozen en laden ongetwijfeld nog veel filmpjes met registraties van bijzondere of alledaagse gebeurtenissen. Ze blijven daar liggen omdat niemand meer over de ‘ouderwetse’ afspeelapparatuur beschikt. Beeldbank Oisterwijk doet een oproep aan iedereen die opnamen met betrekking tot (het leven in) Oisterwijk heeft liggen en ze een tweede leven gunt, zich te melden. Op de website van Stichting Oisterwijk Verbeeldt is te vinden hoe de filmpjes kunnen worden aangeleverd. Voor wie de voorkeur geeft aan persoonlijk contact geeft Désirée Evers graag informatie (06-53858691).