anytime

Lintjesregen in Oisterwijk, Moergestel en Haaren


Ze werden huis-aan-huis afgeleverd, door burgemeester Hans Janssen in eigen persoon, zes onderscheidingen namens de Koning! En vier in het dorp Haaren, bezorgd door waarnemend burgemeester Yves de Boer.

Bekijk hier de foto’s!

Op weg naar gewaardeerde inwoners… (Foto Gemeente Oisterwijk)

mevrouw Jacqueline Mabelis
Oisterwijk
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
———————————————————————
De heer Bernard Bekkers
Oisterwijk
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
———————————————————————
De heer Paul Gerlach
Moergestel
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
———————————————————————
De heer Louis van den Meijdenberg
Moergestel
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
———————————————————————
Mevrouw Ria Peters
Oisterwijk
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
———————————————————————
De heer Rick Schilders
Oisterwijk
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
———————————————————————
De heer Cees van Roessel
Haaren
Lid in de Orde van Oranje Nassau
———————————————————————
Mevrouw Ardi Pompe-Van Gulick
Haaren
Lid in de Orde van Oranje Nassau
———————————————————————
Mevrouw Donny Krijnen-Lübeck
Haaren
Lid in de Orde van Oranje Nassau
———————————————————————
De heer Bert Opsteeg
Haaren
Lid in de Orde van Oranje Nassa

Mevrouw Jacqueline Mabelis

Decoranda (66) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:
1995 – 2008 Bestuurslid Oranjevereniging Oisterwijk
1996 – heden Stembureau gemeente Oisterwijk
1997 – 2015 Bestuurslid/secretaris stichting Vrienden van De Hondsberg
2005 – 2015 Bestuurslid/secretaris Envit tandemtocht Oisterwijk voor visueel beperkten
2006 – heden Bestuurslid/secretaris en redacteur stichting Kempische muziek & dans
2016 – heden vrijwilliger bij stichting De Kerkhovense Molen

Mevrouw Mabelis is van 1995 tot en met 2008 bestuurslid geweest van Oranjevereniging Oisterwijk. Ze was een actief bestuurslid, die veel hand- en spandiensten verricht heeft voor de vereniging.

Van 1997 tot en met 2015 is mevrouw Mabelis lid geweest van het bestuur van de stichting Vrienden van De Hondsberg, in de functie van secretaris. De stichting heeft als doel de mogelijkheden op het gebied van vrije tijd en ontspanning van kinderen te vergroten door middel van het financieren van grote en kleine projecten. Als secretaris heeft zij zich jarenlang ingezet voor deze stichting. Dit alles met veel warmte, aandacht en liefde voor de behoeften van de jeugdigen van De Hondsberg. Mede door haar enthousiasme en netwerk in Oisterwijk, werden de inwoners van Oisterwijk enthousiast voor de projecten en ondersteunden zij de stichting middels sponsoring.

Van 2005 tot en met 2015 heeft mevrouw Mabelis zich als secretaris ingezet voor ENVIT (Eerste Nederlandse Visueel Gehandicapten Tandemclub) Oisterwijk. Zij pakte alles op om de jaarlijkse
tandemtocht voor mensen met een visuele beperking te organiseren c.q. mogelijk te maken. Er namen jaarlijks ongeveer 40 tandems deel aan deze tandemtocht met deelnemers uit Oisterwijk, maar ook van ver daarbuiten.

Mevrouw Mabelis is sinds 1982 als klarinettist verbonden aan het Kempisch Volksorkest, het muzikale onderdeel van de Stichting Kempische Muziek & Dans. De stichting is een muzikaal-culturele organisatie en heeft als doel de oude (volkse) muziek uit de Nederlandse en Belgische Kempen in stand te houden door onderzoek, optekeningswerk en publicatie van oude regionale muziek en volksdans en het uitvoeren daarvan in binnen- en buitenland. Sinds 2006 werkt mevrouw Mabelis als redacteur aan de nieuwsbrief en is ze mede verantwoordelijk voor de organisatie van talloze uitwisselingen en optredens, met name in het buitenland. In 2007 trad mevrouw Mabelis toe tot het stichtingsbestuur waar zij tot op heden de functie van secretaris vervult.

Stichting De Kerkhovense Molen heeft als doelstelling om de molen in Oisterwijk, een cultuurhistorisch monument, als werkende molen in stand te houden. Naast het behoud van de molen is de nevendoelstelling van de stichting om in de molen samen te werken met mensen met een verstandelijke beperking. Vanaf 2016 verricht mevrouw Mabelis diverse werkzaamheden voor de stichting.
Mevrouw Mabelis is tevens actief geweest als voorzitter van stichting AKSO (Activiteiten Kinderen Speciaal Onderwijs) en tijdens verkiezingen op het stembureau.

De heer Bernard Bekkers

Decorandus (75) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:
1965 – 1978 Secretaris en voorzitter van de Oisterwijkse Zwemclub
2002 – heden Vrijwilliger bij VVV Oisterwijk
2003 – heden Coördinator en stadsgids bij de Heemkundekring Oisterwijk
2006 – heden Bestuurslid en gids bij de stichting De Kerkhovense Molen

Molendag

De molen vanuit de lucht (Foto: Oisterwijk in Beeld).

Van 1965 tot 1969 is de heer Bekkers secretaris geweest bij de Oisterwijkse Zwemclub en aansluitend van 1969 tot 1978 voorzitter. Hij heeft de zwemclub nieuw leven ingeblazen. Daarnaast heeft hij een cursus bestuurskader opgezet samen met de Koninklijke Nederlandse Zwembond, kring Brabant, wat in 1969 resulteerde in een compleet nieuw bestuur met o.a. de afdelingen waterpolo, wedstrijdzwemmen, recreatief zwemmen en schoonzwemmen. De nieuwe bestuursstructuur was succesvol en het ledenaantal groeide gestaag.

Vanaf 2002 tot heden helpt de heer Bekkers als vrijwilliger mee bij VVV Oisterwijk als balie- en administratief medewerker. Naast deze activiteiten zorgde hij voor de deelname aan jaar- en
streekmarkten en beurzen met een VVV stand en was hij gids tijdens Oisterwijk Sculptuur en medeorganisator en samensteller van de monumentenroute (kaart en boekje). Daarnaast zorgt de heer Bekkers voor de bemensing van de informatiestand tijdens de monumentendag.

De heer Bekkers is al jaren actief bezig met de historie van Oisterwijk. Hij is lid van de Heemkundekring en heeft het initiatief tot stadswandelingen uitgewerkt tot een bloeiende en groeiende groep actieve stadsgidsen. Als coördinator en stadsgids heeft de heer Bekkers zich van 2003 tot en met 2008 beziggehouden met het opzetten van de infrastructuur en opstarten van activiteiten. Daarnaast was hij zelf ook stadsgids. Vanaf 2008 is de heer Bekkers nog steeds actief als stadsgids in Oisterwijk. Hij leidt mensen rond door Oisterwijk en vertelt over de historie. Dit doet hij enthousiast en met kennis van zaken.

Van 2004 tot en met 2014 is de heer Bekkers bestuurslid geweest van stichting De Kerkhovense Molen. Deze stichting heeft als doelstelling de molen in Oisterwijk, een cultuurhistorisch monument, als werkende molen in stand te houden. Toen in 2008 duidelijk werd, dat de stichting een andere koers moest gaan varen, met de inrichting van een professionele winkel en verzorging van kleinschalige horeca om daarmee inkomsten te verwerven, heeft de heer Bekkers zich daarvoor met hart en ziel ingezet. De heer Bekkers heeft veel initiatieven genomen en een centrale coördinerende rol gespeeld. Vanaf 2015 verzorgt de heer Bekkers rondleidingen bij de Kerkhovense Molen en geeft hij uitleg aan scholieren, toeristen en inwoners.

De heer Paul Gerlach

Decorandus (72) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:
1960 – 1970 Vrijwilliger en secretaris bij tennisvereniging TECO te Oisterwijk
1970 – 1981 Vrijwilliger en secretaris bij Mixed Hockey Club HOCO te Oisterwijk
1980 – 1987 Vrijwilliger bij Moergestelse Tennisvereniging Stokeind
1980 – 2000 Raadslid, wethouder en voorzitter van de VVD te Oisterwijk
1982 – 1988 Bestuurslid en vicevoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (district
Zuid-Nederland) en voorzitter van de districtscommissie zaalhockey
2009 – heden Adviseur van Thai-kickboksvereniging Quinn Gym Venray
2014 – heden Bestuurslid en lid diverse commissies van Golfclub Midden-Brabant te Esbeek

De heer Gerlach heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de start en uitbouw van tennisvereniging TECO te Oisterwijk. Begin 1960 onderhield de heer Gerlach de tennisbanen, waarna hij in 1966 toetrad tot het bestuur als secretaris. Daarnaast was de heer Gerlach jarenlang wedstrijdleider.

Als secretaris van Mixed Hockey Club HOCO, heeft de heer Gerlach zich enorm ingezet voor de vereniging van 1970 t/m 1981. Als voorzitter van de bouwcommissie heeft hij zich ingezet voor de verhuizing naar de huidige locatie in Oisterwijk. Tevens heeft hij als scheidsrechter vele wedstrijden begeleid.

De heer Gerlach heeft daarnaast verschillende functies voor de Koninklijke Nederlandse Hockeybond vervuld binnen het district Zuid-Nederland. Hij was namelijk van 1982 tot en met 1988 lid van het districtsbestuur van district Zuid-Nederland, van 1984 tot en met 1988 vice-voorzitter districtsbestuur district Zuid-Nederland en van 1984 tot en met 1988 voorzitter districtscommissie zaalhockey Zuid-Nederland. Hij was verantwoordelijk voor de organisatie en een goed competitieverloop van het zaalhockey. Als lid van het districtsbestuur had de heer Gerlach een representatieve rol en vertegenwoordigde hij de KNHB bij de verenigingen.

De heer Gerlach was vanaf 1980 actief in de lokale politiek in Moergestel als commissielid en aansluitend 14 jaar als raadslid voor de VVD in Moergestel, waarvan hij de laatste 5 jaar actief was als parttime wethouder financiën, economie, openbare werken, afval en milieu. Dit deed hij tot en met de herindeling met Oisterwijk in 1996. Daarna was de heer Gerlach tot 2000 voorzitter van VVD Oisterwijk.

Van 2009 tot heden is de heer Gerlach adviseur van Boksclub Venray/Thai-kickboksvereniging Quinn Gym. Met de hulp van de heer Gerlach kon boksclub Venray zich vestigen in een sporthal. Daarmee werd voor de boksende jeugd het beoefenen van hun sport onder de juiste condities mogelijk. Ook nu staat de heer Gerlach nog altijd klaar voor de vereniging.

De heer Gerlach levert een belangrijke bijdrage aan de vereniging Golfclub Midden-Brabant. In 2014 is de heer Gerlach voorzitter geworden van de PR-commissie en t/m 2017 heeft hij zitting gehad in het bestuur van de golfclub. Als bestuurder was de heer Gerlach verantwoordelijk voor zowel de interne als de externe communicatie, voor de website en voor de werving van nieuwe leden en adverteerders/sponsoren. Sinds 2018 is de heer Gerlach geen bestuurslid meer, maar hij is nog steeds actief binnen de PR-, redactie- en websitecommissie.

De heer Louis van den Meijdenberg

Decorandus (69) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:
1975 – heden Vrijwilliger en secretaris van de winkeliersvereniging ‘Ondernemend Moergestel’
1976 – 2006 Vrijwilliger bij en lid van de stuurgroep van het lokale weekblad ‘Moergestel Nieuws’
2001 – 2010 Voorzitter van voetbalvereniging S.V. Audacia Moergestel
2009 – heden Vrijwilliger bij stichting WieKentKunst
2011 – heden Vrijwilliger bij stichting Behoud Erfgoed Moergestel
2013 – heden Vrijwilliger bij stichting Tour de Brabant
2016 – heden Vrijwilliger bij Thebe ‘Park Stanislaus’ te Moergestel
2017 – heden Vrijwilliger bij stichting Vrienden van St. Jan te Moergestel
2017 – heden Vrijwilliger bij cultuurcentrum Den Boogaard te Moergestel

In de jaren 1975 tot en met 1980 was de heer Van den Meijdenberg secretaris van winkeliersvereniging Ondernemend Moergestel. Tot op heden ondersteunt hij de vereniging regelmatig als vrijwilliger door bijvoorbeeld het houden van een inleiding/presentatie voor de ledenvergadering. In mei 2018 heeft hij veel tijd besteed aan de realisering van een tentoonstelling om Moergestel/Oisterwijk te promoten in het Belgische Meldert.

In 1976 is het idee opgepakt om een weekblad uit te gaan geven in Moergestel (Moergestel Nieuws). De heer Van den Meijdenberg bood zijn medewerking aan door het maken van foto’s en het gratis afdrukken ervan voor het weekblad. Hij heeft dat ruim 12 jaar met grote precisie en enthousiasme gedaan. De heer Van den Meijdenberg maakte daarna deel uit van een stuurgroep voor Moergestel Nieuws. Deze stuurgroep besprak diverse onderwerpen, zoals de financiën en de uitvoerbaarheid van ideeën. De heer Van den Meijdenberg zorgde ervoor, dat een Moergestel kalender ontwikkeld werd. Hij was ongeveer 30 jaar lang verantwoordelijk voor de foto’s die hij gratis verzorgde. De opbrengst van deze kalender ging naar de harmonie.

Stichting WieKentKunst is reeds 21 jaar een actieve stichting die zich inzet voor de versterking van de samenleving van Moergestel door middel van cultuur, in het bijzonder door aandacht te hebben voor identiteit en immaterieel erfgoed. De heer Van den Meijdenberg is een van de vrijwilligers waarop nooit tevergeefs een beroep wordt gedaan. Hij denkt en werkt mee in de voorbereidende fase en steekt de handen uit de mouwen als daar om gevraagd wordt.

De heer Van den Meijdenberg was van 2001 tot en met 2010 voorzitter van voetbalvereniging S.V. Audacia te Moergestel. In die periode was hij de drijvende kracht van Audacia, werden de kleedkamers gerenoveerd, verzorgde hij de publicaties voor Moergestel Nieuws en was hij een luisterend oor voor alle leden en vrijwilligers.

Sinds 2011 is de heer Van den Meijdenberg actief voor de stichting Behoud Erfgoed Moergestel. Hij werkt het doel van de stichting uit door het inventariseren en uitvoeren van erfgoedprojecten voor behoud van historische objecten en van de dorpssfeer. Hij gaat in overleg met individuele personen, maatschappelijke organisaties en overheden en creëert hierdoor betrokkenheid en draagvlak voor behoud van erfgoed.

Tevens brengt hij het cultureel erfgoed in Moergestel in beeld door belangeloos zijn deskundigheid op het gebied van beeldtechniek in te brengen. De stichting kan daardoor haar projecten goed visualiseren voor het grote publiek.

Vanaf 2013 verricht de heer Van den Meijdenberg regelmatig vrijwilligerswerk voor stichting Tour de Brabant die het wielerevenement Tour de Brabant jaarlijks organiseert. Hij staat de stichting met raad en daad bij m.b.t. de organisatie van het wielerevenement.

De heer Van den Meijdenberg fungeert verder sinds 2016 regelmatig als klankbord voor de manager van Thebe Park Stanislaus en voorziet haar van bruikbare suggesties. Hij is voor vele onderwerpen de informele ‘spreekbuis’ van de Moergestelse gemeenschap.

Sinds 2017 verricht de heer Van den Meijdenberg vrijwilligerswerk voor stichting Vrienden van St. Jan Moergestel. De doelstelling van deze stichting is het verlenen van steun en onderhoud, restauratie, instandhouding en uitbreiding van kerkgebouw en kerktoren, Mariakapel en kerkhof.

In 2017 is de heer Van den Meijdenberg als vrijwilliger begonnen bij cultuurcentrum Den Boogaard in Moergestel. Hij zet zich als afvaardiging van de gemeenschap in Moergestel in voor het opzetten en continueren van de klankbordgroep.

Mevrouw Ria Peters

Decoranda (75) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:
1980 – 1993 Bestuurslid van de Oranjevereniging Oisterwijk
1980 – 1999 Mantelzorger voor inwonende oom
1997 – 2011 Vrijwilliger bij stichting Het Inlooppunt Oisterwijk
2001 – heden Ondersteuner van buurtbewoners
2001 – heden (Bestuurs)lid, tijdelijk voorzitter en secretaris/penningmeester van de politieke partij Algemeen Belang te Oisterwijk en van 2006 tot 2014 lid commissie Inwoners Zaken
2002 – 2005 Mantelzorger voor moeder
2002 – 2006 Raadslid gemeente Oisterwijk en lid commissie Ruimtelijke Zaken
2002 – heden Coördinator collecte Nierstichting in Oisterwijk

Van 1980 tot 1993 was mevrouw Peters bestuurslid van Oranjevereniging Oisterwijk. Ze verrichte veel hand- en spandiensten voor de vereniging en had een actieve inbreng tijdens vergaderingen. Ze was steeds bereid om enthousiast deel te nemen aan de voorbereiding en uitvoering van evenementen in het kader van (toen nog) Koninginnedag.

Mevrouw Peters heeft van 1980 tot en met 1999 de algehele verzorging (mantelzorg) op zich genomen voor haar inwonende oom. Van 2002 tot en met 2005 heeft mevrouw Peters de algehele verzorging (mantelzorg) voor haar moeder op zich genomen.

In 1997 is in Oisterwijk het project Inlooppunt van start gegaan. Dit is een huiskamerproject waar ouderen elkaar ontmoeten en zo hun sociale contacten onderhouden. Al snel bleek, dat er behoefte was om samen te eten. Onder leiding van mevrouw Peters werd een maaltijdproject gestart. Iedere woensdag konden ouderen zich aanmelden voor een driegangendiner. Dit werd een enorm succes en al snel ontstond een wachtlijst. Ook werd contact gezocht met scholen om jonge studenten door middel van stage het vak goed te leren, maar daarnaast ook de omgang met ouderen te stimuleren. Mevrouw Peters heeft zich hiervoor ingezet van 1997 tot en met 2010.

Sinds 2001 verricht mevrouw Peters hand- en spandiensten voor diverse buurtbewoners. Zo zet ze elke week de containers aan de weg, zorgt voor persoonlijk vervoer naar bijvoorbeeld ziekenhuis en dokter en voor administratieve ondersteuning, verzorgen van de tuin, blad- en sneeuwvrij maken van stoepen en boodschappen doen. Verder gaat ze wekelijks op bezoek bij alleenstaanden voor een praatje en een luisterend oor. Met Kerst nodigt mevrouw Peters alleenstaanden en ouderen uit voor een diner bij haar thuis. Mevrouw Peters is de steun en toeverlaat van deze buurtbewoners.

In 2001 is mevrouw Peters lid geworden van de politieke partij Algemeen Belang. Van 2002 tot 2006 was ze raadslid en maakte ze deel uit van de commissie Ruimtelijke Zaken en van 2006 tot 2014 van de commissie Inwoners Zaken. In 2006 is mevrouw Peters lid geworden van het bestuur van Algemeen Belang. In 2017 heeft ze, naast het formele secretariaat, ook het voorzitterschap waargenomen tot 2018. Toen de vacature voor penningmeester ontstond in 2017 heeft ze ook die functie op zich genomen en doet dat tot op heden nog steeds. Binnen de partij Algemeen Belang is mevrouw Peters een belangrijke en bindende factor.

Mevrouw Peters is sinds 2002 tot nu coördinator van de collecte voor de Nierstichting in Oisterwijk. Als coördinator organiseert ze de collecte (de werving en inzet van vrijwilligers) in Oisterwijk. Daarnaast voert ze de administratie en heeft ze ervoor gezorgd, dat er veel nieuwe vrijwilligers bij zijn gekomen.

De heer Rick Schilders

Decorandus (63) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:
1967 – 1976 Organist en muzikaal begeleider van de R.K. parochie St. Jozef in Oisterwijk
1980 – 1995 Muzikaal leider van diverse dweilorkesten en musicals
1997 – heden Diverse functies bij de stichting Döllekesgat (carnaval)
1998 – 2012 Vrijwilliger bij stichting Sint Nicolaas Oisterwijk
2000 – 2008 Muzikaal leider van producties van de Verenigde Oisterwijkse Spelers
2005 – 2010 Pianist en entertainer in café ’t Molentje in Oisterwijk

In de periode 1967 tot en met 1971 heeft de heer Schilders als organist het jongens- en meisjeskoor begeleid op het grote kerkorgel van de Petruskerk in Oisterwijk. Op zijn toen nog zeer jonge leeftijd bespeelde hij het oorspronkelijk uit 1828 daterende Van Hirtum-orgel met zijn drie klavieren en maar liefst 2808 pijpen. Ook in het recentere verleden heeft de heer Schilders het orgel bespeeld, wanneer de vaste organist van de Petruskerk verhinderd was. Van 1968 tot met 1976 was de heer Schilders vaste organist tijdens de zondagsdiensten in Huize Ten Bijgaerde in Oisterwijk.

Tussen 1980 en 1990 was de heer Schilders bij diverse Oisterwijkse dweilorkesten muzikaal leider. Op de tuba is hij begonnen bij “De kinkenduut”. Nadat hij het daar muzikaal op de rit had gezet, is hij muziekles gaan geven aan de muzikanten van “De Zeverkleppen” en vervolgens aan “De Die”. Met orkest “De Die” heeft men drie aaneengesloten jaren voor de Oisterwijkse Revue als huisorkest opgetreden. In 1991/1992 heeft de heer Schilders de muzikale begeleiding op zich genomen voor de schoolmusical Jesus Christ. Door deze uitvoering vroeg de Oisterwijkse Stichting Que hem in 1992 voor de muzikale begeleiding van de musical Oliver Twist, welke in 1994 op de planken kwam. De heer Schilders nam alle muzikanten van de Oisterwijkse muziekschool onder zijn hoede en heeft de individuele muziekpartituren uitgeschreven.

Sinds 1997 zet de heer Schilders zich in voor het openbaar carnaval. Hij zorgt voor de verbintenis tussen de muzikanten en het openbaar carnaval in Oisterwijk en Moergestel. Hij vormde het boerenbruidspaar, organiseerde op de donderdag voor carnaval meezingavonden, tijdens het blèrconcours zorgt de heer Schilders ervoor, dat de muzikale stukken van de orkesten worden ingespeeld en voordat het concours begint begeleidt hij de muzikanten met inspelen, in 2010 en 2011 is hij Stadsprins geweest, de jaren daarvoor was hij lid van de Raad van Elf, adjudant en ceremoniemeester van de Raad van Elf. In 2011 heeft hij een lied geschreven voor de boerenbruiloft, dat nu nog steeds jaarlijks aan het einde van de bruiloft wordt gezongen. De heer Schilders is nog steeds actief tijdens de Sauwelavonden en het Sauwelgala. In de rol van ceremoniemeester, schrijft hij jaarlijks een lied over het ‘losschieten’ van het bruidspaar en is hij als oud stadsprins actief binnen de Verenigde Oud Stads Prinsen.

De heer Schilders was van 1998 tot en met 2012 vrijwilliger bij stichting Sint Nicolaas Oisterwijk. Hij was als acteur actief bij alle bezoeken aan de Oisterwijkse basisscholen alsmede bij de bezoeken aan het Oisterwijkse verenigingsleven in de periode tussen de intocht en het sinterklaasfeest op 5 december. De heer Schilders zorgde voor de muzikale ondersteuning van het bezoek van Sint en zijn Pieten. Het Sinterklaasfeest in Oisterwijk is een grote activiteit. De stichting organiseert de intocht van Sinterklaas en zijn Pieten en daarnaast 13 openbare voorstellingen in het weekend voor 5 december.

Van 2000 tot en met 2008 maakte de heer Schilders zich verdienstelijk als muzikaal leider van de producties van de Vereniging van Oisterwijkse Spelers (V.O.S.). Niet onbelangrijk was zijn bijdrage aan de overgang van toneel naar muziektheater bij V.O.S. Met zijn live-orkest wist hij de sfeer van de voorstellingen gepast maar overtuigend te versterken.

Vanaf 2005 tot en met 2010 bespeelde de heer Schilders maandelijks de piano in café ’t Molentje in Oisterwijk en bezorgde hij de bezoekers een fijne avond met Nederlandstalige liederen.

Nog steeds zet de heer Schilders zich op muzikaal gebied zoveel mogelijk in voor de gemeente Oisterwijk. Naast genoemde activiteiten maakt hij bijvoorbeeld zijn opwachting bij buurtverenigingen om e.e.a. muzikaal op te leuken en voorziet mensen van muzikaal advies.

De heer Cees van Roessel

Cees van Roessel ontvangt de Koninklijke onderscheiding voor de volgende activiteiten:
Van 1961-1965: vrijwilliger bij jeugdcircus Il Grigio;
Van 1964-1974: cultureel adviseur en cursusleider bij KPJ kring Tilburg;
Van 1970-1985: vrijwilliger filmclub Haarens Journaal;
Van 1989-2014: vrijwilliger bij scouting Sint Joris;
Van 1994-2000: secretariaat en PR van gemengd koor Sine Nomine;
Van 2003-heden: bestuurslid en vrijwilliger bij Gedenkplaats Haaren;
Van 2005-heden: secretaris van de activiteitencommissie van KBO-Haaren;
Van 2006-heden: voorzitter van de Zonnebloem afdeling Haaren/Esch.

Mevrouw Ardi Pompe-Van Gulick

Ardi Pompe – Van Gulick ontvangt de Koninklijke onderscheiding voor de volgende activiteiten:
Van 1973-1985: medeoprichter en bestuurslid van de Tennisclub Bergambacht;
Van 1975-1997: medeoprichter en secretaris van de Stichting De Zevender, zelfstandig wonen voor ouderen te Schoonhoven;
Van 1977-1997: bestuurssecretaris en vrijwilliger van de Stichting Welzijn Ouderen Schoonhoven en betrokken bij de oprichting van het Dienstencentrum;
Vanaf 2002: penningmeester en vrijwilliger van de leesclub Haaren;
Van 2003-2006: mede-initiatiefnemer en voorzitter van de fotoclub Shoot te Haaren en Oisterwijk;
In 2015: initiatiefnemer van het Boekenruilpunt in Den Domp;
Vanaf 2015: vrijwilliger bij tuinclub De Balsemienen.

Mevrouw Donny Krijnen-Lübeck

Donny Krijnen-Lübeck ontvangt de Koninklijke onderscheiding voor de volgende activiteiten:
Van 1978-1992: Peuterspeelzaalleidster bij stichting Peuterspeelzalen Haaren;
Van 1981-1996: vrijwilliger bij de Missie Fancy Fair te Haaren;
Vanaf 1986: vrijwilliger bij Zorgstichting ’t Heem, locatie Haarensteyn te Haaren;
Van 1995-2007: bestuurslid en vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Ouderen Haaren;
Van 1998-2003: vrijwilliger bij de mobiele Wereldwinkel te Haaren.

De heer Bert Opsteeg

Bert Opsteeg ontvangt de Koninklijke onderscheiding voor de volgende activiteiten:
Vanaf 1969: voorzitter en lid van de Bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius Haaren;
Vanaf 1976: medeoprichter en voorzitter van de Groep Midden Brabant van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging;
Van 1988-1992: bestuurslid van de Bijenhoudersbond van de NCB (thans ZLTO;
Vanaf 2002: vrijwilliger bij KBO, afdeling Haaren;
Vanaf 2005: medeoprichter en voorzitter van het imkercafé te Haaren.