koopzondag

Burgemeester Oisterwijk gaat handhaven op sluitingstijden horeca


De Oisterwijkse burgemeester Hans Janssen heeft een brief gestuurd naar alle horeca ondernemers over het nakomen van sluitingstijden in de horeca.

Volgens de burgemeester zouden de horecagelegenheid zich niet houden aan de sluitingstijden van 02.00 uur. Hij geeft in zijn schrijven enkele tips, en vraagt aan de ondernemers er op toe te zien dat bezoekers voor 02.00 uur het pand en terras verlaten hebben. Een dwangsom is nog niet afgegeven, maar zou bij herhaling wel kunnen volgen. Op dit moment beperkt de burgemeester zich tot het geven van uitleg, informatie en een verzoek.

Verbazing

Raadslid Inge van Beers (AB) spreekt hierover openbaar haar verbazing uit: ‘Sinds begin april merk ik vervelende gevolgen. Bijvoorbeeld onbegrip, agressie, en de keuze jongeren voor andere uitgaansplekken.’ Volgens Van Beers zou dit komen door de handhaving van de sluitingstijden. ‘Met verbazing heb ik dit alles gevolgd, want zo willen we toch niet met onze horeca omgaan?’ Er werd hierover door haar een bericht geplaatst op Facebook. ‘Ik weet dat ik dit “probleem” niet even kan oplossen. Die mogelijkheid heb ik (nog) niet.’

Horeca op het plein in Moergestel

Voormalig Oisterwijks raadsgriffier Nelleke van Wijk geeft hierop aan, dat raadsleden hier zelf actie op kunnen ondernemen: ‘De raad is kaderstellend, college en ambtenaren voeren uit. Als het kader niet meer voldoet, past het wellicht om een nieuw kader te maken en vast te laten stellen in de raad. Dus Inge, zoek een en ander uit en maak een nieuwe verordening voor de horecasluitingstijden…’ Een correcte weergave van de politieke situatie, immers is het aan de burgemeester om niets anders te doen dan de orde te handhaven, en de regels na te leven. De raad, in dit geval bijvoorbeeld op initiatief van Van Beers en haar partij Algemeen Belang, kan de regels laten aanpassen.

De raad is de baas in de gemeente, dus ook partij Algemeen Belang kan die regels laten aanpassen, uiteraard alleen als de meerderheid van de raad en de wetgeving dat toelaten. Komende donderdag is er een gesprek tussen de gemeente en de horeca. ‘Hopelijk komt er dan duidelijkheid √©n een oplossing waar iedereen zich in kan vinden,’ aldus Van Beers. Echter zal ook die oplossing binnen de regels moeten passen, of allereerst via de raad goedgekeurd moeten worden.

Of de bijeenkomst openbaar is, is nog niet bekend. In de agenda van raad en commissie komt de bijeenkomst niet voor.