banner

Zijn er nog missionarissen?


Zijn er nog missionarissen? En kom je die nog wel eens tegen?

Op donderdag 4 april komt Sander Kesseler in het Jozefcentrum aan de Kerkstraat 95a in Oisterwijk vertellen over zijn werk in Oeganda. Sander is een oud-studiegenoot van pastoor Francis De Meyer en hij is enkele jaren geleden naar Oeganda vertrokken om daar te helpen. Omdat er in Zuid-Soedan een burgeroorlog woedt, vluchten veel mensen over de grens naar Oeganda. De VN heeft daar al 2 vluchtelingen kampen ingericht, maar omdat het nog niet genoeg was, hebben vier kerken er ook één opgericht in 2017. Inmiddels wonen in dat kamp al 141.000 mensen!

De samenwerkende kerken hebben de taken verdeeld. Zo is de lutherse kerk verantwoordelijk voor ontvangst en registratie van de vluchtelingen. De anglicaanse kerk heeft enkele scholen, ziekenhuizen en waterpunten. De pinksterkerk heeft drie schooltjes en verdeelt het voedsel. De roomskatholieke kerk beheert vijf basisscholen, vijftien kerken, vier ziekenhuizen, dertig waterpunten en de eerste beroepsopleiding in het kamp.

Sander Kesseler is begin januari priester gewijd in Oeganda, (pastoor Francis was erbij met een mooi cadeau namens de Jozefparochie) en komt binnenkort naar Nederland om hier zijn eerste Nederlandse mis op te dragen. Hij verblijft dan een poos in ons land en komt ook een paar keer in de parochie. In de vastentijd hoopt de parochie veel geld bijeen te brengen om het werk van Sander te steunen. Dat geld gaat via het bisdom, waar hij bij hoort. (U kunt geld overmaken op bankrekening NL97 RABO 0138 9030 85 t.n.v. RK Parochie Sint Jozef onder vermelding van vastenactie 2019) Hij komt er 4 april om 20.00 uur over vertellen. Wat zijn zijn beweegredenen om dat bijzondere werk te gaan doen? En hoe houdt hij het vol? Komt u ook luisteren en vragen stellen??