ondernemers

Vertrouwelijke besloten vergadering over varkensboer Oisterwijksebaan


De gemeenteraadscommissies komen donderdag opnieuw bijeen om te kijken naar het verplaatsen van de varkensboer aan de Oisterwijksebaan in de wijk Westend / Heukelom. Net als in december is de vergadering besloten, en mogen media en inwoners niet weten wat er besproken wordt.

Een eerder protest tegen groei van deze varkensstallen door inwoners in Oisterwijk.

Voor dit thema is in december een haalbaarheidsonderzoek gedaan, dat vertrouwelijk is voorgelegd aan de gemeenteraad. Het betreft het verplaatsen van een bedrijf in de intensieve veehouderij, met het doel om gezondheid en leefbaarheid te verbeteren. In dit haalbaarheidsonderzoek is een aantal scenario’s ontwikkeld en is tevens aangegeven dat er beleidsvorming nodig is ten aanzien van de veehouderijen.

Afgelopen jaren stond de uitbreiding en handhaving van regelgeving bij deze varkensboer regelmatig ter discussie, omdat wijkbewoners overlast ervaren van stank en fijnstof. De raad heeft recent besloten niet alleen naar deze boerderij te willen kijken, maar beleid te willen maken voor de gehele gemeente. Tijdens deze vergadering staat zover bekend zowel het gemeentebrede beleid, als de scenario’s voor de Oisterwijksebaan op de agenda.