banner

Verkeersregeling Pannenschuur last van water


Afgelopen week werkte de beweegbare palen in de wijk Pannenschuur in Oisterwijk niet naar behoren. Een deel is gecontroleerd en in orde bevonden; één systeem is buiten werking gesteld vanwege hoog grondwater.

De ontsluitingsroute van Heukelom door de wijk Pannenschuur is recent in gebruik genomen. De palen staan er om de route onaantrekkelijk te maken voor sluipverkeer. De drie elektrische palen op de doorgaansroute staan 24 uur per dag omhoog, en zijn voorzien van stoplichten. De paal gaat omlaag bij aanwezigheid van een auto, waarbij telkens één auto per keer doorgang krijgt.

De nieuwe aansluiting in Heukelom met de Pannenschuur was al klaar; recent is er ook een doorgaansroute door de wijk die middels beweegbare palen geregeld is (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Wennen

‘We hebben naar aanleiding van meldingen van gebruikers, dat de palen niet goed zouden functioneren, de palen uitgeschakeld. Vervolgens zijn controles uitgevoerd en bleken de palen goed te werken,’aldus een woordvoerder van de gemeente. ‘Het is nog even wennen in het gebruik, het is belangrijk dat automobilisten oprijden tot de stopstreep, daar ligt de detectielus. Daarom zijn bij de Kapelaan Sleegersstraat en Langvennen-Zuid ook tekstborden geplaatst. Op deze plekken functioneren de palen nu zoals dat zou moeten, voor zover wij hebben kunnen constateren.’ Een inwoner die de storing afgelopen weekend opmerkte, gaf de gemeente na afloop complimenten voor het snelle handelen.

De plek en rijrichting van de beweegbare palen in de wijk Pannenschuur (Bron kaart Google Maps)

Uitgeschakeld

In de Langvennen-Noord kon het probleem nog niet worden opgelost; die paal staat omlaag en de stoplichten zijn uitgeschakeld. ‘Hier speelt een probleem van hoge grondwaterstand. Daar wordt momenteel gewerkt aan een oplossing.’ Bij deze locatie zal waarschijnlijk een pomp geplaatst moeten worden om het water uit de ondergrondse installatie te houden.

Lindeplein

Eerder waren er vergelijkbare palen op het Lindeplein, die destijds voor storingen zorgde. ‘De palen die gebruikt zijn bij de ontsluiting van de Pannenschuur zijn van een ander type en qua installatie en werking niet vergelijkbaar,’ zo stelt de gemeente ons gerust.